aday öğrenci
önemli haber

cep son onemli uyari

Çocuğum oldu doğum yardımı ve sağlık yardımı için ne yapmam gerekiyor?

Çocuğunuzun doğum raporu ve nüfus cüzdanının fotokopisini eklediğiniz dilekçeniz ile birlikte doldurduğunuz Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu ile Aile Yardımı Bildirimi Formunu ekleyerek görevli oldukları birimler aracığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilecektir.

Evlendim ne yapmam lazım?

Evlilik cüzdanınızın ilk üç sayfası ile sizin ve eşinizin nüfus cüzdanını fotokopisini eklediğiniz dilekçenize Aile Bildirimi Formunu ve eşiniz çalışmıyor ise de Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formunu doldurup ekleyerek görevli oldukları birimler aracığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilecektir.

Eşim sağlık yardımından faydalanabilir mi?

Eğer eşinizin herhangi bir sağlık güvencesi yoksa (Emekli Sandığı, Sigortalı veya Bağ-Kurlu değilse) bir dilekçe ile birlikte doldurduğunuz Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu ve Aile Yardımı Bildirimi Formunu ve eşinize ait nüfus Cüzdanı fotokopisini ekleyerek görevli oldukları birimler aracığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilecektir.

Eşim işten çıktı Aile Yardımı ve Tedavi Yardımı için ne yapmam gerekiyor?

Eşinizin işinden ayrıldığına dair bir SGK’ndan alınacak Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/1-c kapsamındaki sigortalı için), yazacağınız dilekçenize ekleyerek Aile Yardım Bildirim Formu ve Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formunu doldurup görevli oldukları birimler aracığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilecektir.

Boşandım ne yapmam gerekiyor?

Mahkeme kararını ekleyeceğiz bir dilekçe ve yeni nüfus cüzdanı fotokopisi ile düzenlediğiniz Aile Yardımı ve Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu ile görevli oldukları birimler aracığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilecektir.

Kadro Ünvanım, görev yerim,Soyadı, Nüfus Cüzdanı (ve diğer durumlarda ) değiştiğinden kimlik kartımı nasıl değiştirebilirim?
Personel Kimlik Kartı Formu ( İdari – Akademik ) doldurularak görevli olduğunuz birimler aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilir.

İdari Personel Kimlik Kartı Formu

Akademik Personel Kimlik Kartı Formu

Askere gideceğim ne yapmalıyım?

Askere sevk çağrı pusulasını aldığınızda bir dilekçe ile görev yaptığınız birim yetkilisine başvurarak ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına uğrayarak peşin alınan maaş iadesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmalısınız.

Askerliğimi bitirdim ne yapmalıyım?

Terhis belgesi yada terhis mahiyetinde alınmış olan izin kağıdı ile birlikte görev yaptığınız birime giderek göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile (burada dikkat edeceğiniz nokta terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başlamanız gerekmekte olduğu ve en erken de terhis tarihinden sonraki ilk iş günü işe başlayabileceğinizdir.) başvurmanız gerekmektedir.

Doğum öncesi ve Doğum sonrası mazeret iznimi nasıl kullanabilirim?

13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 106 maddesi ile değişik 104'üncü maddesinde; "A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Doğum sonrası ücretsiz izin nedir? Ne zaman başlar ve biter?

  1. Doğum yapan memura isteği üzerine oniki aya kadar verilen aylıksız izin hakkı yirmidört aya çıkarılmış ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin hakkı tanınmıştır.
  2. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir. [Devlet Personel Başkanlığından Kamu Personeli Genel Tebliği]

Süt iznimi nasıl kullanabilirim?

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. [6111 sayılı kanun, madde 106]

Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır. [Devlet Personel Başkanlığından Kamu Personeli Genel Tebliği]

Emekli Sandığına Tabi olarak hizmet yaparken istafa edenler daha sonra tekrar SSK-BAĞ_KUR gibi kurumlarda hizmet yapanlar tekrar Emekli Sandığına tabi olarak göreve başlayanların DİKKAT ETMESİ HUSUS nedir?

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 117.maddesi; "Bu kanun gereğince çeşitli adlarla ödenecek paralardan, istihkak kesbedildiği tarihlerden itibaren 5 yıl sonuna kadar alınmayan veya yazı ile müracaat edilerek aranmayanlar Sandık lehine zaman aşımına uğrar." Hükmünü amirdir.

Bu nedenle zaman aşımı süresi olan 5 yıl geçmeden Emekli Sandığından Bu kesenekler hakkında dilekçe ile başvurarak SSK yada BAĞ-KUR'a intibak yapılması için işlem başlatmalısınız. Şayet herhangi bir işte çalışmıyorsanız bile mutlaka ödediğiniz primler hakkında Emekli Sandığı ile yazışarak neler yapılacağını öğrenmelisiniz.

Emekliye ayrılmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Emeklilik İçin Gerekli Evraklar:

  1. Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf ( renkli fotokobi vb. fotoğraflar kabul edilmez)
  2. Nüfus Cüzdanı (Arkalı önlü fotokopisi)
  3. Ev adres bilgisi, telefon numarası.
  4. Ev adresine en yakın Ziraat Bankası Şube adı.

Yukarıdaki belgelerle birlikte çalışmakta olduğunuz biriminize başvurmanız gerekmektedir. Personel Daire Başkanlığında hazırlanacak olan İlişik Kesme Formunun emekliye ayrılacak personel tarafından imzalattırılması, Personel Kimlik Kartı ile birlikte birimimize teslim edilmesi gerekmektedir. Emekli olmak isteyenlerin emekli olacakları tarihten en az 10 gün önce başvurmaları gerekecektir.

Ölüm izni süresi kaç gündür?

Ölüm izni 7 gündür. Memurun eşi, çocukları, annesi, babası veya kardeşinin ölümü halinde, ayrıca eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde memura 7 gün izin verilir.

Eşi doğum yapan memura kaç gün izin verilir?

Eşi doğum yapan memura isteği üzerine 10 gün babalık izni (doğum olayının belgelenmesi koşulu ile) verilir.

Ücretsiz izin dönüşü işe başlamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Tüm ücretsiz izin dönüşlerinde (Askerlik, doğum, 39. md. görevlendirilmesi vb.) görev yaptığınız birime giderek göreve başlamayı istediğiniz dilekçenizi veriniz. Bir hafta içerisinde Personel Dairesi Başkanlığıyla irtibata geçerek Sosyal Güvenlik Kurumuna İşe Giriş Bildirgenizin yapılıp yapılmadığını kontrol ettiriniz. Aksi taktirde yaşanacak gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu olmayacaktır.

 

twitter

Personel Daire Başkanlığı