önemli duyuru

25 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı ertelenmiştir. Yeni sınav takvimi en kısa sürede duyurulacaktır.

ATTENTION

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVININ GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ SINAV MERKEZLERİ VE SINAV ÜCRETİ

SINAV BAŞVURU SİSTEMİ AÇILMIŞTIR.

Sınav başvurusu yapmak için: http://kuyos.kastamonu.edu.tr/

 

EXAM CENTERS AND EXAM FEE FOR KASTAMONU UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

EXAM APPLICATION SYSTEM  IS ONLINE.

To apply for the exam: http://kuyos.kastamonu.edu.tr/

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI YURTDIŞI SINAV BAŞVURU MERKEZLERİNE AİT ADRESLER

 

ADDRESSES FOR KASTAMONU UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS EXAM APPLICATION CENTERS

KÜYÖS 2020 KILAVUZU KUYOS 2020 GUIDE (A GUIDE SHOWING HOW TO APPLY AND REGISTER)

ÖNEMLİ UYARI!

Değerli Adaylar,

Kastamonu Üniversitesi kesin kayıt aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir. Üniversitemize ödenecek öğrenim ücreti kesin kayıt yapıldıktan sonra Üniversitemize ait banka hesaplarına yatırılacaktır. Üniversitemiz resmi banka hesapları haricinde hiçbir kişi ve/veya kuruma ödeme yapmayınız.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT!

 Dear candidates,

Kastamonu University charges no fee for final registration. The tuition fee payable to our university will be transferred to the bank account of our university after final registration. Do not pay to any person and/or institution except the official bank accounts of our university.

Üniversitemiz yerleştirme başvurularında devlet üniversiteleri tarafından yapılan ve üzerinde doğrulama kodu bulunan sınav sonuç belgelerini kabul etmektedir. For placement applications, our university accepts state universities' exam result documents with a verification code.
Öğrenci İkamet İzni Başvurularında İstenen Belgeler - İlk Başvuru

Required documents for Residence Permit – First Application

Öğrenim Ücretleri (2019 - 2020)  Tuition Fees (2019 - 2020) 


Değerli Adaylar;

Üniversitemiz tarafından düzenlenen davet mektupları ve sınav sonuç belgeleri altında “DOĞRULAMA KODU” yer almaktadır. Belgenin geçerli olup olmadığını doğrulamadan kabul etmeyiniz. Ayrıca davetiye mektupları yerleştirme yapıldıktan sonra gönderilmektedir. Yerleştirme öncesinde veya sürecinde davetiye mektubu talep etmeyiniz.

Dear University Applicants;

There is a VERIFICATION CODE under the invitation letters and the exam result documents issued by our university. Do not accept the validity of the document without verifying it. In addition, invitation letters are sent after placement. Do not request an invitation letter before or during the placement.