önemli duyuruEĞİTİM - ÖĞRETİM SÜRECİ DEVAM EDERKEN YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURUSU, KAYDI VEYA BÖLÜM DEĞİŞTİRME GİBİ İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEKTİR. LÜTFEN KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZE BU TÜR TALEPLERLE GELMEYİNİZ.

ATTENTIONDURING THE EDUCATION PROCESS, THERE WILL BE NO NEW STUDENT APPLICATIONS, REGISTRATION OR DEPARTMENT CHANGES. PLEASE DO NOT APPLY TO INTERNATIONAL STUDENTS OFFICE WITH SUCH REQUESTS.

ÖNEMLİ UYARI!

Değerli Adaylar,

Kastamonu Üniversitesi kesin kayıt aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir. Üniversitemize ödenecek öğrenim ücreti kesin kayıt yapıldıktan sonra Üniversitemize ait banka hesaplarına yatırılacaktır. Üniversitemiz resmi banka hesapları haricinde hiçbir kişi ve/veya kuruma ödeme yapmayınız.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT!

 Dear candidates,

Kastamonu University charges no fee for final registration. The tuition fee payable to our university will be transferred to the bank account of our university after final registration. Do not pay to any person and/or institution except the official bank accounts of our university.

DUYURULAR

ANNOUNCEMENTS

KÜYÖS Kılavuzu

KUYOS GUIDE (A GUIDE SHOWING HOW TO APPLY AND REGISTER)

AKADEMİK TAKVİM

ACADEMIC CALENDAR

Öğrenci İkamet İzni Başvurularında İstenen Belgeler - İlk Başvuru

Required documents for Residence Permit – First Application

Öğrenim Ücretleri (2019 - 2020) 

Tuition Fees (2019 - 2020) 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI BAŞVURU VE TAKİP SİSTEMİ

KUYOS Application Guide (Turkish Version)

KÜYOS Sonucunu Kabul Eden ve Etmeyen Üniversiteler

KUYOS Validity – Universities Accepting The Results of KUYOS


Değerli Adaylar;

Üniversitemiz tarafından düzenlenen davet mektupları ve sınav sonuç belgeleri altında “DOĞRULAMA KODU” yer almaktadır. Belgenin geçerli olup olmadığını doğrulamadan kabul etmeyiniz. Ayrıca davetiye mektupları yerleştirme yapıldıktan sonra gönderilmektedir. Yerleştirme öncesinde veya sürecinde davetiye mektubu talep etmeyiniz.

Dear University Applicants;

There is a VERIFICATION CODE under the invitation letters and the exam result documents issued by our university. Do not accept the validity of the document without verifying it. In addition, invitation letters are sent after placement. Do not request an invitation letter before or during the placement.