önemli duyuru

KÜYÖS 11.07.2020 TARİHİNDE SADECE YURTİÇİ SINAV MERKEZLERİNDE YAPILACAKTIR.

SINAV BAŞVURULARINIZI 01.06.2020 TARİHİNE KADAR YAPABİLİRSİNİZ.

 Sınav başvuru, tercih ve yerleştirme takvimi için tıklayınız.


KUYOS WILL BE CARRIED OUT ON 11.07.2020.

EXAM APPLICATIONS CAN BE MADE TILL 01.06.2020

Click Here Exam application, preference and placement calendar

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVININ GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ SINAV MERKEZLERİ VE SINAV ÜCRETİ

SINAV BAŞVURU SİSTEMİ AÇILMIŞTIR.

SINAV BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

Sınav başvurusu yapmak için: http://kuyos.kastamonu.edu.tr/

 

EXAM CENTERS AND EXAM FEE FOR KASTAMONU UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

EXAM APPLICATION SYSTEM  IS ONLINE.

CLICK HERE For EXAM APPLICATION GUIDE.

To apply for the exam: http://kuyos.kastamonu.edu.tr/

KÜYÖS 2020 KILAVUZU KUYOS 2020 GUIDE (A GUIDE SHOWING HOW TO APPLY AND REGISTER)

ÖNEMLİ UYARI!

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİNİN SINAV, TERCİH VE YERLEŞME BAŞVURULARI İÇİN HİÇBİR ÖZEL KURUM VEYA KURULUŞ İLE ANLAŞMASI YOKTUR.

SINAV ÜCRETİ YALNIZCA KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HESABINA YATIRILMAKTA OLUP, TERCİH VE YERLEŞTİRME ÜCRETİ ALINMAMAKTADIR.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT!

KASTAMONU UNIVERSITY DOES NOT HAVE AN AGREEMENT WITH ANY PRIVATE INSTITUTION OR ORGANIZATION FOR THE EXAM or PREFERENCE AND PLACEMENT APPLICATIONS.

THE EXAM FEE IS PAID ONLY TO THE OFFICIAL ACCOUNT OF KASTAMONU UNIVERSITY, AND NO PREFERENCE AND PLACEMENT FEE IS CHARGED.

Üniversitemiz yerleştirme başvurularında devlet üniversiteleri tarafından yapılan ve üzerinde doğrulama kodu bulunan sınav sonuç belgelerini kabul etmektedir. For placement applications, our university accepts state universities' exam result documents with a verification code.
Öğrenci İkamet İzni Başvurularında İstenen Belgeler - İlk Başvuru

Required documents for Residence Permit – First Application


Değerli Adaylar;

Üniversitemiz tarafından düzenlenen davet mektupları ve sınav sonuç belgeleri altında “DOĞRULAMA KODU” yer almaktadır. Belgenin geçerli olup olmadığını doğrulamadan kabul etmeyiniz. Ayrıca davetiye mektupları yerleştirme yapıldıktan sonra gönderilmektedir. Yerleştirme öncesinde veya sürecinde davetiye mektubu talep etmeyiniz.

Dear University Applicants;

There is a VERIFICATION CODE under the invitation letters and the exam result documents issued by our university. Do not accept the validity of the document without verifying it. In addition, invitation letters are sent after placement. Do not request an invitation letter before or during the placement.