aday öğrenci

aday ogrenci mobil

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyon Kararı

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

KARAR TARİHİ

9

2020-09

01/04/2020

Üniversitemiz Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu, 01/04/2020 tarihinde toplanmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31/03/2020 tarihli ve E.24625 sayılı yazısı doğrultusunda aşağıda alınan kararların uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

1.      COVID-19 küresel salgın nedeniyle ikametgâhlarına dönen, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları bulunmayan öğrencilerin durumları da göz önünde bulundurularak 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmak şartı ile aşağıdaki kararların uygulanmasına;

 

a)      Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerin, talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmaması,

b)      Üniversitemiz lisansüstü programlarda tez aşamasında olan öğrencilerin,

·         Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilmesi,

·         Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesi,

·         Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınması, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkânlar ile yapılabileceği, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanılabileceği.

 

Son Duyurular