Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü, Felsefe Bölümü ve Kastamonu Üniversitesi Felsefe ve Bilim Tarihi Topluluğu tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından desteklenen “Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Bilim Tarihi ve Bilim Tarihi Yazıcılığı Çalıştayı” 17 Ekim 2019 tarihinde Kastamonu Üniversitesi, Bilgehan Bilgili Kütüphanesi Konferans Salonunda yapıldı.

Programa Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Üyesi Dr. Detlev Quintern "Fuat Sezgin and the Rewriting of the History of Cartography" adlı konuşmasıyla katıldı. Quintern konuşmasında; Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kartografya tarihi konusunda ulaştığı sonuçları ele aldı ve 12 ve 16. yüzyıllar arasında Batıda kullanılan haritaların daha önce Müslüman coğrafyacılardan nasıl yararlandıklarını gösteren örneklere yer verdi.

Çalıştayın açılış oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz’ın yaptığı “Türkiye’de Bilim Tarihi Çalışmaları” panelde Prof. Dr. Yavuz Unat; Türkiye’de bilim tarihi çalışmalarının tarihsel gelişimi ele aldı. Gazi Üniversitesi’nden çalıştaya katılan Prof. Dr. Ayten Aydın Koç; Osmanlı kimya tarihçiliğini değerlendirdi.  Doç. Dr. Bilal Yurtoğlu;  çalışmalarından yola çıkarak bilim tarihi yazıcılığını değerlendirdi. Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. İnan Kalaycıoğulları ise bilim tarihi yazıcılığını ele alarak bir örnekle konuyla ilgili yanlışları ele aldı.

Çalıştayın ikinci oturumun başkanlığını Doç. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu’nun yaptığı “Türkiye’de Bilim Tarihi Çalışmalarının Zorlukları” adlı ikinci panelde ise Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Tosun, Dr. Öğr. Üyesi İrem Aslan Seyhan, Doç. Dr. Ercan Salğar, Dr. Öğr. Üyesi Müjdat Takıcak,  Dr. Öğr. Üyesi Semiha Betül Takıcak, Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Coşkun, Dr. Tuba Uymaz konuşmalarını yaptı. Oturumda bilim tarihi alanında çalışan genç araştırmacılar konuyla ilgili karşılaştıkları güçlükleri ele alarak önerilerini

Son oturumun başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Kaçar’ın yaptığı “Türkiye’de Bilim Tarihi Çalışmaları; Problemler ve Öneriler” adlı panelde ise konuyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Remzi Demir bilim tarihi çalışmaları için kuramsal bir çerçeve önerdi. Doç. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu bir felsefeci gözüyle bilim tarihi çalışmalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Yavuz Unat ise çalıştayın genel bir değerlendirmesini yaparak bazı problemlere işaret etti.

Bilim tarihi yazıcılığında yeni kuramsal perspektiflerin oluşturulması, bilimlerin gelişiminin araştırılmasında bilim terimlerinin oluşturulması, karşılaştırılmalı yöntemin kullanılması ve bilim tarihi ve özellikle Türk bilim tarihine ilişkin ulaşılan sonuçların yaygınlaştırılması ve gençlere aktarılması konusunda fikir birliğine varıldı.

 

Son Haberler