aday ogrenci mobil

 

Prof. Dr. Mehmet ATALAN

Prof. Dr. Mehmet ATALAN

Telefon : 0366 280 10 10

E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ÖZ GEÇMİŞ

1964 yılında Sivas’ın Gürün İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Sivas’ın Gürün ilçesinde tamamladı. 1983 yılında Malatya Darende İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1988 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1989-1995 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu ve İlköğretim Okulunda öğretmenlik yaptı. 1995 yılında Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslami Bilimler Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Mezhepler Tarihi Açısından Ca’fer es-Sâdık” isimli Yüksek Lisans Tezini 1998 yılında bitirdi. 2004 yılında “Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde Ca’fer es-Sâdık’ın Yeri” adını taşıyan doktora çalışmasını tamamlayarak Doktor unvanını aldı. Doçentlik çalışması olarak da Muhammed b. el-Hanefiyye ve Anadolu’daki Tezahürleri (Muhammed Hanefi Cenknâmeleri) adlı çalışmayı yaptı. 08.01.2008 tarihinde İlahiyat (İslam Mezhepleri Tarihi) bilim alanında Doçent unvanını aldı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2008-2011 yılları arasında Dekan Yardımcısı ve 2010-2011 yılları arasında Dekan Vekili olarak görev yapmıştır. 2011 yılından itibaren Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü olarak görevini sürdürmüştür. 28 Ağustos 2013 tarihinde Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Profesör olarak atanan ATALAN, muhtelif dergilerde alanıyla ilgili birçok makalesi yayınlanmış olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir. 2020 yılı itibari ile Rektör Yardımcısı olarak atanan ATALAN, bu görevi ile birlikte halen Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili olarak görevini sürdürmektedir.  Mehmet ATALAN evli ve dört çocuk babasıdır.

 

GÖREV DAĞILIMI

Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Turizm Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Senato ve Yönetim Kurulu
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu
Tosya Meslek Yüksekokulu
Taşköprü Meslek Yüksekokulu
Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
Basın Müşavirliği Türk Dili Bölümü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Kurullar
    Kalite Yönetim Kurulu
    Etik Kurul (Sosyal Bilimler)
Komisyonlar
    Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
    Eğitim - Öğretim Komisyonu
Koordinatörlükler
    Kalite Koordinatörlüğü
    Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
         Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları (Erasmus+) Koordinatörlüğü
         Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
         Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü
         Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
         İkili Anlaşmalar ve Protokoller Koordinatörlüğü
         Uluslararasılaşma ve Bologna Süreci Koordinatörlüğü
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
    Gençlik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BATIKAF)
    Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Osmanlı Türkçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
    İslâm Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Şeyh Şaban-ı Veli Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Rektör tarafından verilen diğer görevler.

 RY OmerKUCUK

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK

Telefon : 0366 280 10 06

E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ÖZ GEÇMİŞ

1974 yılında Trabzon/Akçaabat’ta doğdu. İlk ve ortaokulu Akçaabat’ta okuyan Prof. Dr. Küçük Trabzon Lisesinden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını 2000 yılında, doktorasını 2004 yılında KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim dalında tamamladı. 1997-1998 yılları arasında Rize-Çayeli ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2008 yılında Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim dalında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu. Bölüm başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Yüksekokul Müdür Vekilliği, Genel Sekreter Vekilliği, Orman Fakültesi Dekanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı gibi idari görevlerin yanında çeşitli komisyon başkanlıkları ve üyelikleri ile senato ve yönetim kurulu üyelikleri de yaptı. Ayrıca, Orman Mühendisliği Odası Batı Karadeniz Şube Başkanlığı görevini iki dönem (13. ve 14. dönem) yürüttü. Birçok dergide editör kurulu üyeliği olan ve Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Editörlük görevini de yürütmekte olan Prof. Dr. Küçük’ün ulusal ve uluslararası dergi, kongre/sempozyumlarda alanıyla ilgili çok sayıda makalesi ve bildirisi yayınlanmıştır. 2020 yılında Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak atanan Küçük, aynı zamanda Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü görevlerini de sürdürmektedir. Ömer Küçük evli ve üç çocuk babasıdır.

 

GÖREV DAĞILIMI

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Tıp Fakültesi
Orman Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Beden Eğitimi Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Hukuk Müşavirliği
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Kastamonu Meslek Yüksekokulu
Abana Meslek Yüksekokulu
Bozkurt Meslek Yüksekokulu
İnebolu Meslek Yüksekokulu
Küre Meslek Yüksekokulu
İhsangazi Meslek Yüksekokulu
Cide Meslek Yüksekokulu
Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu
Enformatik Bölümü
Kurullar
    İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
    Etik Kurul (Fen, Sağlık ve Hayvan Deneyleri)
Komisyonlar
    Akademik Yükseltilme, Atanma ve Değerlendirme Komisyonu
    Üniversite Yayın Komisyonu
    Yönetmelik ve Yönerge Komisyonu
Koordinatörlükler
    Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü
    Park ve Bahçeler Koordinatörlüğü
    Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü
    Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü
    Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
    KASPER
    KASÜSEM
    Teknoloji Transfer Ofisi
    Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP)
    Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi
    Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi
    Merkezi Araştırma Laboratuvarı
    Su Sporları, Su ve Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Çocuk Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
    İç Su ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Rektör tarafından verilen diğer görevler.

 Prof. Dr. Kasım YENİGÜN

Telefon : 0366 280 10 06

E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ÖZ GEÇMİŞ

 

GÖREV DAĞILIMI

 

Üniversitemiz