1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Yönetim

Kuruluş Bilgileri

 

KURULUŞ

Kastamonu Üniversitesi  Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu 26.12.2012 tarihli ve 38-2012/170 sayılı Senato Kararı kurulmuştur.

AMAÇ

Bu kurulun görevi, ilgili mevzuatlarda belirtilen faaliyetleri yürüten Kastamonu Üniversitesi’nde, her türlü bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken bilim etiği kurallarını ve  iş ortamında karşılaşılabilecek etik değer sorunlarına ilişkin ilke ve kurallar ile etik dışı davranışların neler olduğunu belirlemek, konu ile ilgili başvuruları incelemek, karara bağlamak; Kastamonu Üniversitesinde etik çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Başvuru

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna  aşağıda yer alan konularda belirtilen başvuru yöntemine göre uygun formları  doldurarak Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu  tarafından incelenmesi talebi ile Rektörlüğe yapılır. Aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. İmzasız başvurular işleme konulmaz. Başvuranın kimliği başvuru dilekçesi dışındaki her yazışma ve aşamada gizli tutulur. Başvuru sahipleri, başvuruları ile ilgili olarak yapılacak işlem konusunda başvurulan makam tarafından en kısa sürede bilgilendirilir. Etik Kurulu inceleme sürecinde gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalarını Rektörlük aracılığıyla yapar.

 

 YAYIN ETİĞİ  İHLALİ İDDİASI İÇİN BAŞVURU FORMLARI 
 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI İÇİN BAŞVURU FORMLARI 
 KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMLARI
 AKADEMİK ETİK KURULU BAŞVURU FORMLARI (MOBİNG-BEZDİRİ-TACİZ) 
 GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMLARI 
 HAYVAN DENEYLERİ ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMLARI

 KLİNİK DIŞI ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU 

HAYVAN DENEYLERİ BAŞVURU FORMU (TEST AMAÇLI)

 

HAYVAN DENEYLERİ BAŞVURU FORMU (ARAŞTIRMA AMAÇLI)

 

HAYVAN DENEYLERİ BAŞVURU FORMU (EĞİTİM  AMAÇLI)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Üyeler

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Sezgin AYAN ( Başkan)

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet Atıf ÇETİNER (Başkan Yrd.)

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ayhan BİBER

İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nüket TÖR

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yaşar AKTAŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ

Orman Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sıdki ARAS

Su Ürünleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet ATALAN

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

  Ad-Soyad Görev
1 Doç.Dr.Gözde GÜRELİ Başkan
2 Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Ü.ÇALIŞKAN Sorumlu Veteriner Hekim
3 Yrd.Doç.Dr.Abdullah MELEKOĞLU Müh.Mim.Fakültesi Temsilcisi
4 Yrd.Doç.Dr.Adem Yavuz SÖNMEZ Su Ürünleri Fakültesi Temsilcisi
5 Doç.Dr.Erol AKKUZU Orman Fakültesi Temsilcisi
6 Yrd.Doç.Dr.Sefa PEKOL Eğitim Fakültesi Temsilcisi
7 Yrd.Doç.Dr.Nejdet DEĞERMENCİ Müh.ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
8 Yrd.Doç.Dr.Ekrem MUTLU Su Ürünleri Fakültesi Temsilcisi
9 Necati ÖZER STK Temsilcisi
10 Mustafa ÜÇÜNCÜ  Sivil Üye

Yayın Etiği İhlali İddiası Başvurusu

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler

    İntihal (Plagiarism)

     Sahtecilik (Fabrication)

     Çarpıtma (Falsification)

     Tekrar yayım (Duplication)

     Dilimleme (Salamization)

     Haksız yazarlık

     Diğer etik ihlalleri

 

  • BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuran, etik ihlali iddiası içeren başvurusunu, Yayın Etiği İhlali İddiası Başvuru Formunu doldurarak kapalı zarf içinde Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından incelenmesi talebi ile Rektörlüğe yapar. İmzasız başvurular işleme konulmaz. Başvuranın kimliği ile başvuru dilekçesi dışındaki her yazışma ve aşamada gizli tutulur. Başvuru sahipleri, başvuruları ile ilgili olarak yapılacak işlem konusunda başvurulan makam tarafından en kısa sürede bilgilendirilir. Etik Kurulu inceleme sürecinde gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalarını Rektörlük aracılığıyla yapar.

 

 

 

Alt Kategoriler

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.