1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Yönetim

Bilgi

SEMPOZYUMA DAVET

Kastamonu’nun Doğal Zenginlikleri sempozyumunun ilki 16–17 Ekim 2012 tarihlerinde Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi organizasyonu ile gerçekleşecektir.

Kastamonu ilinin doğal kaynakları ve bunların kalkınma amaçlı doğru kullanımı geniş perspektifinde ele alınacak sempozyum, belirtilen konular kapsamında düşüncesi, çalışması, araştırması olan tüm akademisyenlere, ilgili teknik elemanlara ve tüm sivil toplum kuruluşu temsilcilerine açıktır.

İlgili konularla alakalı olarak sunulması düşünülen bildirilerin özetlerinin 30 Haziran 2012 tarihi mesai bitimine kadar sempozyum sekretaryasına ulaştırması gerekmektedir. Özetlerle birlikte katılımcıların isim, soy isim, çalıştığı kurum ve iletişim adresleri belirtilecektir. Sempozyum tüm katılımcılar için ücretsizdir.

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Hilmi ÇON Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla DURSUN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Feyzi UĞUR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZSOY Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. M. Sıtkı ARAS Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Sezgin AYAN Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar AKTAŞ Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Hünkar Avni DUYAR Sinop Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin ŞEN KUZKA Genel Sekreteri
Doç. Dr. Ömer KÜÇÜK Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Saim ATEŞ Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Ünal İBRET Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Yahya TÜLEK Pamukkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gözde GÜRELLİ Kastamonu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Cengiz BALOĞLU Kastamonu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nur BELKAYALI Kastamonu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bahri İZCİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Düzenleme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Nejdet GÜLTEPE
Yrd. Doç. Dr. Soner BİLEN
Yrd. Doç. Dr. Rıza AKGÜL

Konu Başlıkları

  1. İlin doğal zenginlik kaynakları (Su Kaynakları, Madenler, Turizm ve Turizm Alanları, Orman ve Orman Ürünleri, Milli Parklar vs.)
  2. Doğal kaynakların potansiyeli ve kullanımı
  3. Doğal zenginliklerin ekonomik yönlerden irdelenmesi
  4. Marka ürünler (Sarımsak, Pirinç vs.)
  5. Tarımsal üretim ve projeksiyonları
  6. Su ürünleri

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.