1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç
Yönetim

2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Ek İlan Başvuruları

Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz.

2016-2017 Akademik yılında Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden sadece güz döneminde yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında, üniversite öğrenimine yeni başlamış olanlar hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye'de EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi bir üniversitede kayıtlı öğrencilere diğer bir Avrupa ülkesinin EÜB sahibi yükseköğrenim kurumunda (3-12 ay arası bir dönem için) değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir.  Erasmus Faaliyetlerinden daha önce yararlanmış olan öğrenciler toplamda 12 ayı geçmemek şartıyla yeni dönemde başvuru yapabilirler.  Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, değişim programında yer aldığı sürece Ulusal Ajans tarafından verilen bütçeden aylık Erasmus destek ödeneği almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. (İkinci öğretim öğrencileri harçlarını Kastamonu Üniversitesi’ne yatırmaklar yükümlüdür) Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin, özellikle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) sayesinde, öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

Erasmus+Öğrenim Hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması bulunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Bu nedenle başvuru yaparken bölümünüzün anlaşması olup olmadığını ikili anlaşmalar listesinden kontrol ederek başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Halen geçerli olan ikili anlaşmalarımız ve Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize aktarılması beklenen öğrenci öğrenim hareketliliği hibesi değerlendirilerek belirlediğimiz 2016-2017 eğitim öğretim yılı için başvuru yapabilecek bölümleri ve mevcut kontenjanları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler ikili  anlaşmalar listesini inceleyebilirler. Ayrıca bu ilan süresi sonrasında bölümlerde yapılan anlaşmalar olsa bile öğrenci o anlaşmalardan faydalanamayacaktır.

Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının (Fakülte/MYO/Enstitü) Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dâhil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir. Erasmus Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı‘ndan (Ulusal Ajans) bilgilere ulaşabilirler.

İlgili bölümlerde kayıtlı olarak öğrenim gören ve bu hareketlilik imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen öğrencilerin bu ilan metninin en sonundaki başvuru formuna tıklayarak indirecekleri formlarını doldurmaları ve güncel transkript ve fotoğrafları ekleyerek başvuruyu tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru 9 Şubat Salı 2016’da 09:00 başlayıp 15 Mart 2016 Salı günü 17:00'de sona erecektir. Bu tarihler dışında kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru yapan tüm öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Yabancı dil sınavı İngilizce dilinde Yabancı Diller Bölümü Öğretim Elemanları tarafından yapılacaktır. Dil sınavının tarihi daha sonra ilan edilecektir. Seçilecek olan öğrenciler daha sonra bölüm/fakülte koordinatörlerinin, akademik danışmanlarının ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir. Gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesinde Koordinatörlük yardımcı olacaktır.

Değişimlerin, gidilecek üniversitenin/okulun programlarına uygun olarak 1 yarıyıl (Güz) için gerçekleşmesi öngörülmektedir. Öğrenciler için belirlenen aylık Erasmus destek ödenekleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Öğrencilerin gideceği ülkeler gruplarına göre alacağı hibe miktarları

Hibeler: Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir.

Birinci taksit: Öğrenci gitmeden önce %80 verilir. Öğrencinin hibeyi alabilesi için mutlaka Erasmus Birimi’ne gerekli belgeleri getirmiş ve sözleşmeyi imzalamış olması gerekmektedir.  Hibe vize alındıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra ödenir.

İkinci taksit:  Değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Transkript, ve Katılım Sertifikasını/ Confirmation of Study Formunu teslim etmesi sonrası, Confirmation of Study formunda belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir. Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, uçak bileti, vize ve sigorta işlemleri takibi öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.

Öğrenci başvuru ve seçimlerinde genel olarak şu şartlar dikkate alınacaktır.

Daha önce aynı kademede Erasmus programından faydalanmış öğrenciler başvuru yapamazlar. Staj hareketliliğinden faydalanan öğrenciler stajla birlikte toplamda 12 ayı geçmemek kaydı ile Öğrenim görme hareketliliğinden faydalanabilirler. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan ve hazırlık sınıfı öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetine başvuru yapamazlar.  İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler. Başvuru şartı olarak öğrencinin genel not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2,20/4,00 ve lisansüstü öğrencileri için en az 2,50/4,00 olması gerekmektedir.  Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve bu Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak seviye tespit sınavı ile belirlenecektir. Yabancı dil seviyesinde baraj uygulanacaktır. Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından belirlenen aşağıdaki değerlendirme ölçütü uygulanacaktır:

Akademik Başarı Düzeyi:

Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar kullanılacaktır:

Yeterlilik için yabancı dil yazılı sınav notunun en az 55 olması gerekir. Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Bu bir ön seçimdir. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçe dâhilinde talepler karşılanacaktır. Bu aşamada seçilen her öğrencinin Erasmus öğrencisi olarak yurtdışına gideceği garantisi söz konusu değildir.

Gerekli Belgeler

Başvuru Formu

Güncel Transkript

Fotoğraf

Önemli Tarihler

Başvuru: 9 Şubat  2016- 15 Mart 2016

Sınav Tarihi: Yabancı Dil Sınavının yeri ve tarihi daha sonra ilan edilecektir.

İLETİŞİM

Erasmus Koordinatörlüğü

37200 KASTAMONU

E-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tel : 0366 280 16 60 / 62 / 63

2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Konsorsiyumu Öğrenci Staj Duyurusu

Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde TÜMSİAD, Kastamonu ve Hitit Üniversitelerinin de katılımıyla oluşan “Anadolu'dan Avrupa'ya Kültür Köprüsü ”Projesi, Erasmus+ staj faaliyetine katılmak isteyen öğrencileri hibe desteği sağlayacaktır.

Öğrenciler, staj yapacakları işletmeleri kendileri bularak ön kabul/ davet mektuplarını temin etmek suretiyle Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Proje ortağı TÜMSİAD tarafından öğrencilerin eşleştirileceği işletmelerin profilleri tüm öğrenciler için uygun olmayabileceği ve başvuran tüm öğrenciler bir işletmeyle eşleşemeyebileceği için, öğrencilerin kendi staj kurumlarını bulmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Başvuru koşulları ve detayları aşağıdadır.

Staj Süresi: 2 ay

Staj Dönemi: Öğrencinin staj faaliyetleri en geç 30 Eylül 2016 tarihinde sona ermelidir.

Başvuru Dönemi: 20 Ocak 2016 –15 Mart 2016

Başvuru Koşulları ve Seçim Kriterleri :

Adayların Kastamonu Üniversitesi’nde bir programa kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmaları ve en az 1 dönemi tamamlamış olmaları gerekmektedir. Son sınıf öğrencileri de programa başvuru yapabilecek hareketlilikleri mezuniyetlerini takiben başlayacaktır. Öğrencilerin 30 Eylül 2016 tarihine kadar staj etkinliklerini tamamlamaları gerekmektedir.

Adayların son başvuru günü itibariyle lisans programlarında en az 2,20, lisansüstü programlarda ise en az 2.50 genel akademik not ortalamasına (GANO) sahip olmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki koşulları yerine getiren ve bir işletmeden kabul mektubu almış olan öğrenciler Kastamonu Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Yabancı Dil sınavına tabii tutulacaktır. Öğrenci seçiminde kullanılacak puan hesaplanırken GANO % 50 ve Yabancı Dil Sınavı % 50 oranında etkili olacaktır.

Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün müfredatında zorunlu staj dersi olması şartı aranmamaktadır. Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından (öğrenim ya da staj faaliyetinden) yararlanmış olan öğrencilerin puanlarında 10 puan kesinti yapılır. -10 puan uygulaması, önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz.

HİBE DESTEĞİ:

AB ülkelerinde staj yapmak üzere seçilen öğrenciler, staj yapacakları ülkeye göre staj boyunca her ay belirli bir miktar hibe desteği alacaklardır. Hibe 62 gün üzerinden hesaplanarak ödenecektir.62 günden sonraki süredeki masrafları öğrencinin kendisi karşılayacaktır.

Ülkelere göre aylık hibe rakamlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

 

Erasmus+ döneminde 2015/16 akademik yılı için

Konsorsiyum öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları:

 

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

 

1. Grup Program Ülkeleri

 

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya

500

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

Erasmus+ programı hibe desteği ile gerçekleştirilebilen bir programdır. Öğrencilerin hareketlilik süresince ortaya çıkan ek masrafları kapsamamaktadır. Öğrencilerin yukarıdaki tabloda belirtilen 2 aylık hibe desteği dışında tüm harcamaları/ihtiyaçları kendi sorumluluğundadır.

STAJ İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK KURUMLAR:

Staj başvurusunda bulunacak öğrenciler staj yapacakları işletmeyi kendileri bulabilirler. Bunun yanında, isteyen öğrenciler TÜMSİAD'ın kendilerine uygun işletme bulmalarını talep edebilir. Bu sürecin sonunda, öğrenciler davet mektuplarıyla birlikte Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğüne başvururlar.

Erasmus+ staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.

Staj faaliyeti, öğrencinin, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalı alakasız sektörlerden gelen kabul mektupları değerlendirilmeyecektir. Kendi sektöründe gerçekleştirilen staj faaliyetinin öğrencinin mesleki gelişimine katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti kapsamı dışındadır:

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
 • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar (Üniversiteler)
 • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)
 • Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir.

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR:

ÖNEMLİ TARİHLER:

Başvuru: 20 Ocak 2016 –24 Mart 2016

Dil Sınavı: Tarih ve yer daha sonra Üniversite ana sayfasından ilan edilecektir.

Detaylı Bilgi İçin:

Kastamonu Üniversitesi

Erasmus Koordinatörlüğü

Kuzeykent Kampüsü, Rektörlük binası Giriş Katı

E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

Tel: 0366 280 16 60

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU

 

 

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU

 

Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde  TÜMSİAD, Kastamonu ve Hitit  Üniversitelerinin de katılımıyla oluşan “Anadolu'dan Avrupa'ya Kültür Köprüsü ” Projesi, Erasmus+ staj faaliyetine katılmak isteyen  öğrencileri hibe desteği sağlayacaktır.

Öğrenciler, staj  yapacakları  işletmeleri kendileri bularak ön kabul/ davet mektuplarını temin etmek suretiyle Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğüne  başvuruda  bulunmaları gerekmektedir. Proje  ortağı TÜMSİAD tarafından öğrencilerin eşleştirileceği işletmelerin profilleri tüm öğrenciler için uygun olmayabileceği ve başvuran tüm öğrenciler bir işletmeyle eşleşemeyebileceği için, öğrencilerin kendi staj kurumlarını bulmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Başvuru koşulları ve detayları aşağıdadır.

 

Staj Süresi: 2 ay

Staj Dönemi: Hibelendirilen staj faaliyetleri en geç 30 Eylül 2015 tarihinde sona ermelidir.

Başvuru Dönemi: 4 Mart 2015 – 27 Mart 2015

Başvuru Koşulları ve Seçim Kriterleri :

 • Adayların KÜ bünyesinde bir programa kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmaları ve en az 1 dönemi tamamlamış olmaları gerekmektedir.Son sınıf öğrencileri de programa başvuru yapabilecek hareketlilikleri mezuniyetlerini takiben başlayacaktır.

 • Adayların son başvuru günü itibariyle lisans programlarında en az 2,20, lisansüstü programlarda ise en az 2.50 genel akademik not ortalamasına (GANO) sahip olmaları gerekmektedir.

 • Yukarıdaki koşulları yerine getiren ve bir işletmeden kabul mektubu almış olan öğrenciler KÜ’de Yabancı Dil sınavına tabii tutulacaktır.

 • Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün müfredatında zorunlu staj dersi olması şartı aranmamaktadır.

 • Öğrenci seçiminde kullanılacak puan hesaplanırken GANO % 50 ve Yabancı Dil Sınavı % 50 oranında etkili olacaktır.

 • Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından (öğrenim ya da staj faaliyetinden) yararlanmış olan öğrencilerin puanlarında 10 puan kesinti yapılır. -10 puan uygulaması, önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz.

 

HİBE DESTEĞİ:

AB ülkelerinde staj yapmak üzere seçilen öğrenciler, staj yapacakları ülkeye göre staj boyunca her ay belirli bir miktar hibe desteği alacaklardır.

Ülkelere göre aylık hibe rakamlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

 

Erasmus+ döneminde 2014/15 akademik yılı için

öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları:

 

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

 

1. Grup Program Ülkeleri

 

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya

500

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

 Erasmus+ programı hibe desteği ile gerçekleştirilebilen bir programdır. Öğrencilerin hareketlilik süresince ortaya çıkan ek masrafları kapsamamaktadır.

Öğrencilerin yukarıdaki tabloda belirtilen 2 aylık hibe desteği dışında tüm harcamaları/ihtiyaçları kendi sorumluluğundadır.

 

STAJ İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK KURUMLAR:

 • Staj başvurusunda bulunacak öğrenciler staj yapacakları işletmeyi kendileri bulabilirler. Bunun yanında, isteyen öğrenciler TÜMSİAD'ın kendilerine uygun işletme bulmalarını talep edebilir. Bu sürecin sonunda, öğrenciler davet mektuplarıyla birlikte Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğünebaşvururlar

 • Erasmus+ staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.

 • Staj faaliyeti, öğrencinin, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalı ve staj faaliyeti öğrencinin mesleki gelişimine katkıda bulunmalıdır.

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti kapsamı dışındadır:

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

 • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar (Üniversiteler)

 • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

 • Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir.

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR :

 1. Başvuru formu
 2. Güncel Onaylı Transkript
 3. 2 vesikalık fotoğraf
 4. CV (İngilizce ve Türkçe)      CV Kılavuzu

 

ÖNEMLİ TARİLERİ:

 

04.03.2015 - 27.03.2015

 

Erasmus Koordinatörlüğüne Başvuru (Başvuru formu, Transkript (Onaylı), 2 fotoğraf, CV (İngilizce + Türkçe)

Kuzeykent Kampüsü, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu

 

31.03.2015

 

Yabancı Dil Yazılı Sınavı

Yer daha sonra belirtilecektir

 

07.04.2015

 

Sonuçların duyurulması

Üniversite Web sayfası

 

 

Detaylı Bilgi İçin:

Kastamonu Üniversitesi

Erasmus Koordinatörlüğü

Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu / Kuzeykent Kampüsü

E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU

 

 

2014-2015 Erasmus + Staj Hareketliliği İlanı

 

BAŞVURU TARİHLERİ : 12.03.2015 – 27.03.2015

 

1. Staj Hareketliliği nedir?

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz.

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

2. Asgari Şartlar:

 Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

2.1.  Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2.2.  a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00

       b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00

2.3.  Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

 

3.Seçim Kriterleri:

 2014/2015 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

      Akademik başarı düzeyi : %50

      Dil seviyesi : %50

      Daha önce yararlanma3 : -10 puan(Toplam 100 puan üzerinden)

 Dil seviyesi belirtmek için, 31 Mart 2015 Salı Günü Yabancı Dil sınavı yapılacaktır.

 

4. Staj Anlaşmamız olan Avrupa Ülke Kontenjanları:

 

 

Fakülte

 

Ülke

Üniversite/İşletme Adı

Kontenjan

Süre(Ay)

Fen Edebiyat Fakültesi (Biyoloji)

veya

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Genetik ve Biyomüh.)

Slovenya

Maribor Üniversitesi

2

2

Orman Fakültesi

 

Slovenya

 

Maribor Üniversitesi

1

2

 

Çek Cumhuriyeti

 

Czech University of Life Sciences in Prague

1

2

 

Romanya

 

Brasov Transilvanya Üniversitesi

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları

 

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir.

 Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj

(Avro)

 

1. Grup Program Ülkeleri

 

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

 

6. Başvuru Süresi:

6.1.  Başvurular http://www.kimoerasmus.com/kastamonu/ adresinden online yapılacaktır.

 6.2.  Online başvuru 12 Mart 2015 Perşembe günü 12:00 da başlayıp 27 Mart 2015 Cuma günü 24:00da sona erecektir. Bu tarihler dışında kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

 6.3.  Başvuru yapacak öğrencilerimizin akademik not ortalaması

Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 ,

Lisansüstü ve doktora öğrencileri için en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

6.4.  Erasmus Faaliyetlerinden daha önce yararlanmış olan öğrenciler toplamda 12 ayı geçmemek şartıyla yeni dönemde başvuru yapabilirler.

 6.5.  Hazırlık öğrencileri başvuru yapamazlar.

 6.6.Online başvuru formu eksiksiz doldurup ekinde transkript, aile izin belgesi ve iki adet fotoğraf ile Erasmus Koordinatörlüğü’ne 30/03/2015 günü saat 17.00'ye kadar teslim edilmelidir.

 

7. Önemli Tarihler 

 

12.03.2015 -27.03.2015

 

Online başvuru ve

belgelerin Erasmus Koordinatörlüğüne teslimi

http://www.kimoerasmus.com/kastamonu/

 

31.03.2015

 

Yabancı Dil Yazılı Sınav

Yer daha sonra belirtilecektir

 

07.04.2015

 

Sonuçların duyurulması

Üniversite Web sayfası / Erasmus Koordinatörlüğü

 

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ:

Kastamonu Üniversitesi

Erasmus Koordinatörlüğü

Kuzeykent Kampüsü

Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu

37100 Kastamonu

 

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tel: 0366 280 16 60 / 62

 

ÜNIVERSITE ERASMUS ID KODLARI

 

ERASMUS ID CODES

Kastamonu Üniversitesi

TR KASTAMO01

ALMANYA

 

Eberswalde University of Applied Sciences

D EBERSWA01

Hochschule Rosenheim

D ROSENHE01

AVUSTURYA

 

University of Natural Resources and Life Sciences Vienna

A WIEN03

BULGARİSTAN

 

Varna University of Economics

BG VARNA04

Medical University of Varna

BG VARNA03

ÇEK CUMHURİYETİ

 

Czech Uni. Of Life Sciences in Prague

CZ PRAHA02

University of West Bohemia

CZ PLZEN01

University J. Evangelista Purkyne and Usti Nad Labem

CZ USTINAD01

Masaryk University in Brno

CZ BRNO05

DANİMARKA

 

Aalborg University

DK ALBORG01

FİNLANDİYA

 

University of Eastern Finland

SF KUOPIO12

Haaga-Helia University of Applied Sciences

SF HELSINK40

İSPANYA

 

Universitat Autonoma de Barcelona:

E BARCELO02

Universidad de Cordoba:

E CORDOBA01

Madrid Polytechnic University

E MADRID05

İTALYA

 

Roma Tre University:

I ROMA16

Sannio University in Benevento

I BENEVEN02

Verona University

I VERONA01

LİTVANYA

 

Vytautas Magnus University

LT KAUNAS01

Vilnius University

LT-VILNIUS01

International School of Law and Business Vilnius

LT VILNIUS15

MACARİSTAN

 

University of West Hungary

HU SOPRON01

Physical Education University in Budapest

HU BUDAPES42

MAKEDONYA

 

University Goce Delcev - Stip

MK STIP01

St.Kliment Ohridski University

MK BITOLA01

POLONYA

 

Bialystok University of Technology

PL BIALYST01

Warsaw University of Life Sciences

PL WARSZAW05

University of Warszaw

PL WARSZAW01

Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw

PL WARSZAW12

University of Information Technology and Management in Rzeszow

PL RZESZOW03

Tischner European University

PL KRAKOW20

Radom Academiy of Economics

PL RADOM04

Lublin University of Technology

PL LUBLIN03

University of Silesia

PL KATOWIC01

West Pomenarian University of Technology

PL SZCZECI02

Malopolska School of Economics in Tarnow

PL TARNOW01

PORTEKİZ

 

UTAD

P VILA-RE01

University of Beira Interior

P COVILHA01

Coimbra University

P COIMBRA01

Polytechnic Institute Leiria

P LEIRIA01

ROMANYA

 

Transilvania University of Brasov

RO BRASOV01

Ovidius University in Constanta

RO CONSTAN02

Banat University of Agricultural Science and Vet Medicine King Michael I of Romania

RO TIMISOA03

SLOVAKYA

 

Technical University of Zvolen

SK ZVOLEN01

SLOVENYA

 

University of Maribor

SI MARIBOR01

University of Ljubljana

SI LJUBLJA01

YUNANİSTAN

 

Aristotle University of Thessaloniki

G THESSAL01

 

 

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.