1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Erasmus Koordinatörlüğü

İletişim

Cafer DEĞER (Şube Müdürü)

 0366 280 15 15

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Adem SÖYÜNMEZ (Şube Müdürü)

03662801627

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Ali EREN (Mühendis)

03662801309

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.


Alpaslan KAYA (Bilgisayar İşletmeni)

03662801308

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.


Murat YAYLA (Programcı)

03662801512

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.C
ihangir YAZICI (Programcı)

03662801510

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

Eğitim Takvimi

 

Tarih

Eğitime Katılacaklar

Eğitim Saati

19.10.2015

1. Grup

08:30 - 12:00

13:30 - 16:30

20.10.2015

1.Grup

(19.10.2015 tarihli eğitime katılmayan personeller)

08:30 - 12:00

13:30 - 16:30

21.10.2015

2. Grup

09:00 - 12:00

13:30 - 16:30

23.10.2015

3. Grup

09:00 - 12:00

 -

23.10.2015

4. Grup

-

 13:30 - 16:30

 Yer: 3 Mart Konferans Salonu (Üst Kat)

** EBYS Birim sorumluları listesi tamamlandıktan sonra birim sorumlularına donanımsal ve yazılımsal olarak ayrıca bir eğitim verilecektir.Eğitim tarihi liste tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.EBYS birim sorumluları  yukarıda belirtilen tarihlerdeki eğitimlere de katılacaklardır.

1.Grup

Orman Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Turizm Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Personelleri.

2.Grup

Eğitim Fakültesi, Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO, Araç Rafet Vergili MYO, Bozkurt MYO, Cide Rıfat Ilgaz MYO, İhsangazi MYO, İnebolu MYO, Küre MYO, Taşköprü MYO, Tosya MYO, BAP Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, ERASMUS Koordinatörlüğü, Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, Araştırma ve Uygulama Merkezleri Yönetici ve Personelleri

3.Grup

Daire Başkanları, Fakülte Sekreterleri, Enstitü Sekreterleri, Yüksekokul Sekreterleri, Meslek Yüksekokulu Sekreterleri, Şube Müdürleri.

4.Grup

Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekan, Dekan Yardımcıları,Genel Sekreter,Genel Sekreter Yardımcıları, Enstitü Müdürleri, Enstitü Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Müdürleri, Yüksekokul Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcıları, Koordinatörler, Araştırma ve Uygulama Merkezleri Müdürleri, Rektörlüğe Bağlı Bölümler Bölüm Başkanları.

 

Yukarıda yazılı gruplar içinde kendisine uygun eğitim günü bulamayan personellerin istedikleri gündeki eğitime katılabilirler.

 

 

 

 

Genel Bilgi


Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Üniversitemiz, 02 Kasım 2015 tarihinden itibaren resmi yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) kullanmaya başlayacaktır.

Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemine https://ebys.kastamonu.edu.tr/Giris.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

Sistem ile ilgili soru ve görüşleriniz için iletişim bölümündeki numaralar ile irtibata geçebilirsiniz.

Güncel Duyurular
EBYS İle Amaçlanan Nelerdir?

Kurum bünyesindeki birimler arası yazışmalar veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmaları elektronik(bilgisayar) ortamda yapılmasını sağlamaktır.
EBYS ile aşağıdaki temel konuların sağlanması hedeflenmektedir.
* Evrak standartlarını belirlemek,
* Evrak sevk, paraf ve onay sürelerini kısaltmak,
* Harcanan emek, zaman ve kırtasiye giderlerinden tasarruf etmek,
* Evrakları güvenli bir şekilde arşivlemek,
* Evraklara hızlı bir şekilde erişebilmek,

EBYS İle Neler Yapılabilir?
* EBYS’ de tanımlı İş akış yollarını kullanarak evrakları zamanında kurum içi ve kurum dışı ilgililere en kısa yoldan ulaştırabilir.
* Evrakların birden fazla noktaya (örneğin; tüm birimlere) aynı anda tek tuşla dağıtımı yapılabilir.
* İşlem gören evrakların durumları takip edilebilir.
* Evrakların dağıtımı için paraflama süreci ve sırası tanımlanabilir.
* Evraklar arşivlenebilir ve hızlı bir biçimde erişilebilir.
* İzin ya da farklı bir durumda, yerinize işlerinizi yürütecek kişiye vekalet verilebilir.
* Evraklar kontrol edilerek personelin performansı değerlendirilebilir.
* Evraklara erişim izinleri verilerek güvenliği arttırılabilir.
* Elektronik imza ile kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar, resmi olarak bilgisayar ortamında yapılabilir.

EBYS’ nin Sağladığı Yararlar
* Evrak hazırlamak için kırtasiye giderlerinden, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar.
* Evrak sevk, paraf ve onay sürelerini kısaltır.
* Evraklara mekandan bağımsız hızlı ve güvenli erişim imkanı sağlar.
* Evrakları güvenli bir şekilde arşivler.
* Evrak akışını hızlı ve doğru sonuçlandırır.
* Süreçlerde tıkanan noktaları raporlar.

 

Elektronik İmza Kanunu

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı Kurumlar Arası e-İmza ve KEP Hesabı Kullanım Esasları

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Rektörlük Oluru Üst Yazısı

Rektörlük Oluru 

 

 

 

Güncel Duyurular

 Macbook EBYS ayarları nasıl yapılır.

 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemindeki Firefox tarayıcı hatası çözümü
 3 Ağustos 2016 günü EBYS sisteminde güncelleme yapılacağından 17:30-23:30 saatleri arasında sisteme erişim yapılamayacaktır.

 

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.