1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç
Yönetim

Genel Bilgiler


Sivil savunma nedir?

Sivil Savunma :Düşman taarruzlarına, tabi afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, hayati ehemmiyeti olan her türlü resmi ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi için acil tamir ve ıslahı savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami suretle desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası amacıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı faaliyetlerin tümünü ihtiva eder.

SİVİL SAVUNMANIN AMAÇLARI

Yasa Hükmünde Yer Alan Amaçlar Şunlardır:

1-Halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi

2-Hayatı önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması,

3-Bu kurum ve kuruluşların etkinliklerinin sürdürülmesi için ivedi onarım ve yenileştirmenin yapılması,

4-Savunma çabalarının sivil halk tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi,

5-Cephe gerisinin moralinin korunması,

 
   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sivil Savunma Planı

 

 Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Kuzeykent Yerleşkesi’nin Sivil Savunma Planı, 6/3150 Karar Sayılı "Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü " ile " Sivil Savunma ile ilgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü" ve bunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan " Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu"nun 15. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT YERLEŞKESİ

SİVİL SAVUNMA PLANI 2013 

Deprem

 

Deprem Nedir ? 

       Yeraltındaki çatlamalar ve kırılmalar nedeniyle oluşan hareketlerin yer yüzeyini sarsmasına “deprem” denir. Deprem çok kısa süre devam eden yerden gelen uğultu ve gürültüyle birlikte azdan çoğa doğru yükselen bir sarsıntı ile kendisini hissettirir. Büyük depremlerin öncesi ve sonrasında da depremler olur. Büyük depremlerden önce gerçekleşen, şiddetli olmayan depremlere “Öncü Depremler” denir. Şiddetli depremin ardından olan depremlere de “Artçı Depremler” denir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

    Yeryüzünde depreme daha hassas bölgeler vardır. Önceden kırılmış bölgeler, büyük yer altı boşlukları ve tuz kaynaklarının olduğu araziler bu hassas bölgeler arasındadır. Yurdumuzun büyük bir kısmı deprem tehlikesi altındadır. Yurdumuzu deprem tehlikesine göre 4 bölgeye ayırabiliriz. Buna göre 4. derece deprem bölgesi tehlikenin en az olduğu bölgeyken 3. derecede bu tehlike daha fazladır, 2. derece deprem bölgelerinde deprem tehlikesi ise 3. dereceden daha fazladır. Ancak en fazla deprem riski taşıyan bölgeler 1. derece deprem bölgeleridir.

    Şiddetli bir deprem can ve mal kaybına sebep olabilir. Ancak şu da bilinmelidir ki deprem beraberinde mutlak bir ölüm veya ağır hasar getirmez. Depremden korkmak normaldir ancak bu korku ve kaygıları iyi bir hazırlık ve doğru bilgilerle azaltabilirsiniz. Deprem zararları yer sarsıntısından ziyade evlerin doğru yerlere ve doğru biçimde inşa edilmemesiyle, ev içindeki güvenliğin ağır eşyalar sabitlenmek suretiyle sağlanmamasıyla ortaya çıkar.

DEPREM İLE İLGİLİ SUNUM 

1-DEPREM SUNUSU
   

 

İlk Yardım

A. TANIMI

Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişinin hayatını kurtarmak ve doktora ulaştırılıncaya kadar, o andaki durumunun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut malzemelerle yapılan yardıma ilk yardım denir. İlk yardımı yapan kimse ne kadar bilgili olursa olsun doktorun yerini tutamaz. Bu husus unutulmamalıdır.

B. ÖNEMİ

 Yaşamı boyunca insan, ilkyardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir. Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla hasta veya yaralının hayatı kurtarılabilir.

C. TEMEL İLKELER

 • TEŞHİS: Teşhis için önce hastanın veya yaralının hikâyesi öğrenilir. Sonra belirtiler ve bulgular saptanır.
 • TEDAVİ: Hasta için en uygun ilkyardım, zamanında ve zarar vermeden uygulanır.
 • TAŞIMA: Teşhis ve tedavi yapıldıktan sonra en yakın sağlık kurumuna uygun koşullar içinde taşınır.

D. İLK YARDIMIN TEMEL KURALLARI

 • Hasta veya kazazedenin emniyetini sağlayın
 • Yatırıp, dinlendirin.
 • Kaza yerini işaretleyin.
 • Paniği önleyin, kalabalığı dağıtın.
 • Temiz hava sağlayın, hastayı sıcak tutun, sıkı giysilerini gevşetin.
 • Hasta veya kazazedeyi iyice muayene edin.
 • Müdahaleyi süratle, sakin ve gerektiği kadar yapın.
 • Düzenli solunum sağlayın.
 • Kanamayı durdurun.
 • Şoku önleyin.
 • Bilinci yerinde olmayanlara yiyecek ve içecek vermeyin
 • Gerekiyorsa tıbbi tedavi için doktor sağlayın.

Bilmediğiniz durum varsa, ısrar etmeyin.

İLK YARDIM İLE İLGİLİ SUNUMLAR

1-İLKYARDIM TEMEL BİLGİLER

2-TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

3-YARALANMALAR

4-YANIK VE DONMA

5-KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALAR

6-ZEHİRLENMELER

7-HAYVAN ISIRIKLARI

 

Yangın

 

YANGIN NEDİR?

Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına yangın denir.

Yangın; katı,sıvı veya gaz maddelerinin alevlenerek kontrolsüz yanmasıdır.

 
YANGIN İLE İLGİLİ SUNUMLAR

 
 
 
 
 

 

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.