Uygulamalı Anaokulumuza 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı ön kayıtları başlamıştır.

Başvuru Formu ve Dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Dilekçesi

Başvuru Formu

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 26.12.2012 tarihli ve 98 nolu toplantısında alınan 2012/245 sayılı kararına istinaden Eğitim Fakültesi Kampüsü’ndeki eski D Blokta “Uygulama Anaokulu” kurulması işlemleri tamamlandı.


Anaokulunun işleyişine ilişkin hazırlanan “Kastamonu Üniversitesi Uygulama Anaokulu Yönergesi”; Üniversitemiz Senatosunun 26.12.2012 tarihli ve 38 nolu toplantısında alınan 2012/169 sayılı kararı ile kabul edildi. Yönergeye buradan ulaşabilirsiniz.