ONLİNE BAŞVURU 

 1. İlgili programın sınavına girmek için,

 

Öncelikle internet sitesi üzerinden, sistemden kayıt olarak, aşağıdaki belgelerle (hafta içi 10:00- 15:30 arasında) sınav belgenizi almak için merkez ofisimize gelmeniz gerekmektedir. 

 1. Bir bilim sanat merkezine kayıtlı olduğunuzu belirten belge veya bir psimometrik testen aldığınız sonucu göre üstün yetenekli olduğunuzu gösteren belge.
 2. Öğrencinin Meb-sisten alınmış olan not çizelgesi
 3. Sınav ücretini (50TL) yatırdığınıza dair dekontun kopyası

 

 1. İlgili programa kayıt yaptırmak için,
  1. İlgili sınava girdikten sonra program kayıt ücretini (350 TL) yatırarak,
  2. İnternet üzerinden sistemimize kayıt olmanız gerekmektedir.

İletişim,

UYEM Araştırma Asistanı

Uzm. Zeynep Piri

Adres: Kastamonu Üniversitesi B Blok Zemin Kat

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

HAKKIMIZDA

Üstün yetenekliler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi;

Türkiye’de, üstün yetenekli öğrencilerin bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak için, çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları, bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler düzenlemeyi,  Üstün yeteneklilere yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, yapılanları değerlendirmek ve bilgi merkezi oluşturmayı,

Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturmayı, mevcut politikaları değerlendirmek ve güncelleştirmeyi,

Üstün yeteneklilerin eğitimi, istihdamı ve beyin gücü ilişkilerini incelemeye planlamaya ve uygulamaya katkıda bulunmayı, amaçlamaktadır.

 

YAZ OKULU PROGRAMI

MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK OKULU

Üstün yetenekli ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan yaz okulu programının matematik ve mühendislik olmak üzere iki temel modülü bulunmaktadır.  Pazartesi başlayarak cumartesi son bulacak olan ve altı gün yapılması planlanan yaz okulunda toplamda 18 saat matematik eğitimi, 18 saat ise temel mühendislik becerileri eğitimi olmak üzere toplamda 36 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Bu süreçte öğrencilerimiz, Türkiye’de daha önce Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yürütülmüş bir çalışmanın devamı niteliğindeki üstün yetenekli öğrencilere yönelik hazırlanan bölgemizdeki tek yaz okulu programında Kastamonu Üniversitesinde eğitim alma sansı yakalayacaklardır.

 

Matematik Okulu (Dr. FADİME ULUSOY)

Ortaokul öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, analitik düşünme becerilerini de kullanmalarına ve geliştirmelerine yönelik hazırlanan bu matematik programında farklı ve üst düzey matematiksel problemlerin çözülmesi hedeflenmektedir. Altı gün sürmesi planlanan bu yaz okulu programında öğrenciler gruplar halinde farklı problemler üzerinde çalışacaklardır.

Bu program, geleneksel matematik öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının ötesine geçerek çocukların günümüz bireylerinin ihtiyaç duyduğu problem çözme, ilişkilendirme, akıl yürütme ve iletişim kurma gibi matematiksel becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede mühendislik becerilerinin temeli olan matematiksel modelleme süreci üstün yetenekli öğrencilerle yapılacaktır. Bu süreçte, çocuklar gerçek yaşamdaki problem durumları matematiksel olarak ifade edecek ve matematiksel modeller yardımıyla ele aldıkları durumlara çözüm sunacaklardır. Bu sayede öğrenciler, problem çözmeyi, öğrendiklerini farklı disiplinlerde (fen, mühendislik, istatistik, coğrafya, vb) matematiksel becerilerini kullanmayı, genellemeler yapmayı ve analitik düşünmeyi öğrenme fırsatı edineceklerdir. Matematik ve gerçek yaşam arasında sağlam köprüler kuracak ve bilişsel olarak gelişeceklerdir.

Mühendislik Okulu (Dr. GÖKHAN KAYA)

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri ve Yaşam ve Meslek Becerileri erken yaşlardan itibaren öğrencilere kazandırılması hedeflenen 21. yy becerileridir. Bu becerileri geliştirme amacıyla STEM & Maker alanlarındaki eğitimler giderek yaygınlaşmaktadır. Bu eğitim kapsamında da temel düzeyde Kodlama, Robotik ve Temel Mühendislik becerileri eğitimleri verilecektir. Bu eğitim kapsamında öğrenciler:

 • Temel mühendislik ve tasarım becerilerini geliştirir ve mühendis gibi düşünmeyi deneyimler.
 • Bazı bilim uygulamalarını (science practices) ve mühendislik uygulamalarını (engineering practices) deneyimler.
 • Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) disiplinleri arasındaki ilişkiyi disiplinlerarası bakış açısıyla deneyimleyerek Maker (Sen de Yap) gibi çalışır.
 • Geleceğin dili olan kodlama eğitimini alarak algoritmik düşünme becerilerini ve bu becerilere uygun kod yazman becerilerini geliştirir.
 • Kodlama eğitimine entegre edilmiş robotik eğitimler ile tasarım ve mühendislik becerilerini kullanır. 

 

 

uyem poster

 

 

 Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Üniversitemiz Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.