ONLİNE BAŞVURU 

 

YAZ OKULU PROGRAMI   

MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK OKULU 

Üstün yetenekli ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan yaz okulu programının matematik ve mühendislik olmak üzere iki temel modülü bulunmaktadır.  Pazartesi başlayarak cumartesi son bulacak olan ve altı gün yapılması planlanan yaz okulunda toplamda 18 saat matematik eğitimi, 18 saat ise temel mühendislik becerileri eğitimi olmak üzere toplamda 36 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Bu süreçte öğrencilerimiz, Türkiye’de daha önce Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yürütülmüş bir çalışmanın devamı niteliğindeki üstün yetenekli öğrencilere yönelik hazırlanan bölgemizdeki tek yaz okulu programında Kastamonu Üniversitesinde eğitim alma sansı yakalayacaklardır.

Matematik Okulu (Dr. FADİME ULUSOY) 

Ortaokul öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, analitik düşünme becerilerini de kullanmalarına ve geliştirmelerine yönelik hazırlanan bu matematik programında farklı ve üst düzey matematiksel problemlerin çözülmesi hedeflenmektedir. Altı gün sürmesi planlanan bu yaz okulu programında öğrenciler gruplar halinde farklı problemler üzerinde çalışacaklardır. 

Bu program, geleneksel matematik öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının ötesine geçerek çocukların günümüz bireylerinin ihtiyaç duyduğu problem çözme, ilişkilendirme, akıl yürütme ve iletişim kurma gibi matematiksel becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede mühendislik becerilerinin temeli olan matematiksel modelleme süreci üstün yetenekli öğrencilerle yapılacaktır. Bu süreçte, çocuklar gerçek yaşamdaki problem durumları matematiksel olarak ifade edecek ve matematiksel modeller yardımıyla ele aldıkları durumlara çözüm sunacaklardır. Bu sayede öğrenciler, problem çözmeyi, öğrendiklerini farklı disiplinlerde (fen, mühendislik, istatistik, coğrafya, vb) matematiksel becerilerini kullanmayı, genellemeler yapmayı ve analitik düşünmeyi öğrenme fırsatı edineceklerdir. Matematik ve gerçek yaşam arasında sağlam köprüler kuracak ve bilişsel olarak gelişeceklerdir.

Mühendislik Okulu (Dr. GÖKHAN KAYA) 

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri ve Yaşam ve Meslek Becerileri erken yaşlardan itibaren öğrencilere kazandırılması hedeflenen 21. yy becerileridir. Bu becerileri geliştirme amacıyla STEM & Maker alanlarındaki eğitimler giderek yaygınlaşmaktadır. Bu eğitim kapsamında da temel düzeyde Kodlama, Robotik ve Temel Mühendislik becerileri eğitimleri verilecektir. Bu eğitim kapsamında öğrenciler:

 • Temel mühendislik ve tasarım becerilerini geliştirir ve mühendis gibi düşünmeyi deneyimler.
 • Bazı bilim uygulamalarını (science practices) ve mühendislik uygulamalarını (engineering practices) deneyimler.
 • Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) disiplinleri arasındaki ilişkiyi disiplinlerarası bakış açısıyla deneyimleyerek Maker (Sen de Yap) gibi çalışır.
 • Geleceğin dili olan kodlama eğitimini alarak algoritmik düşünme becerilerini ve bu becerilere uygun kod yazman becerilerini geliştirir.
 • Kodlama eğitimine entegre edilmiş robotik eğitimler ile tasarım ve mühendislik becerilerini kullanır. 

PROGRAM KAYIT 

 1. 5. 6. 7. Sınıfı bitirmiş tüm ortaokul öğrencilerimiz yaz okulu programına başvurusınavınagirebilecektir. ( Sınav Bilim Sanat Merkezine Kayıtlı olan öğrenciler için sınav ÜCRETSİZ, kayıtlı olmayan öğrenciler için 50 TLdir.)
 1. İlgili programın sınavına girmek için, 

Öncelikle internet sitesi üzerinden, sistemden kayıt olarak, aşağıdaki belgeleri (hafta içi 1-8 Haziran tarihleri arasında 10:00- 15:30 arasında) teslim ederek, sınav belgenizi almak için merkez ofisimize gelmeniz gerekmektedir.  

 1. Bir fotograf
 1. Varsa bir bilim sanat merkezine kayıtlı olduğunuzu belirten belge (veya bir psimometrik testen aldığınız sonucu göre üstün yetenekli olduğunuzu gösteren belge) 
 1. Öğrencinin 2017-2018 yılına ait not çizelgesi 
 1. Bilim sanat merkezine kayıtlı değilseniz, sınav ücretini (50TL) yatırdığınıza dair dekontun kopyası

 1. İlgili programa kayıt yaptırmak için,

 1. Sınavdan sonuç sıralaması internet sitesinden ilan edilecektir. Bu sınava göre başarılı olan ilk dokuz kişi programa kayıt yaptırmak için hak kazanacaktır. 
 1. İlgili program kayıt ücretini aşağıda belirtilen hesap numarasına (350 TL) yatırarak, ilgili dekontun kopyasını This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermeniz, 
 1. İnternet üzerinden porgramımıza kayıt olmanız gerekmektedir. 

IBAN NO: T.C. Ziraat Bankası Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hesabı: TR 3300 0100 0151 8549 4208 5001 

İLETİŞİM

UYEM Araştırma Asistanı 

Uzm. Zeynep Piri

Adres: Kastamonu Üniversitesi B Blok Zemin Kat

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

HAKKIMIZDA 

Üstün yetenekliler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi;

Türkiye’de, üstün yetenekli öğrencilerin bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak için, çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları, bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler düzenlemeyi,  Üstün yeteneklilere yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, yapılanları değerlendirmek ve bilgi merkezi oluşturmayı,

Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturmayı, mevcut politikaları değerlendirmek ve güncelleştirmeyi,

Üstün yeteneklilerin eğitimi, istihdamı ve beyin gücü ilişkilerini incelemeye planlamaya ve uygulamaya katkıda bulunmayı, amaçlamaktadır.

PROGRAM UZMANLARI 

Dr. Şeyma ŞENGİL AKAR (Merkez Müdürü) 

Şeyma ŞENGİL AKAR, yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği programında tamamlamıştır. Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Programında tamamlayan araştırmacı doktora eğitimi süresince bir dönem Arizona Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde üstün yetenekliler programında misafir araştırmacı olarak DISCOVER ve STEM projelerinde çalışmıştır. Araştırmacı şuanda, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışmalarını matematikte üstün yetenekli öğrenciler, matematikte yaratıcılık, matematiksel modelleme konularında sürdürmektedir.

e-posta: e–mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Fadime ULUSOY (Merkez Müdür Yard.) 

Dr. Öğr. Üyesi Fadime Ulusoy, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini yine aynı bölümde tamamlamıştır. Doktorasını ise ODTÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı’nda İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nde yapmıştır.  Doktora sürecinde öğretmen eğitiminde öğrenci içerikli videoların kullanılması ile onların bilgilerinin geliştirilmesi ile ilgili bir tez çalışması yürütmüştür. Yazarın ilgilendiği araştırma alanları, öğretmen eğitiminde yenilikçi yaklaşımlar, problem çözme ve kurma, matematiksel temsiller ve modelleme konularıdır. Doktora tezi, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı En İyi Tez Ödülü “ ve “ODTÜ 2016 Yılın Doktora Tezi Kalbiye Tansel Yayın Ödülü” olmak üzere iki ayrı ödüle layık görülmüştür.

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Gökhan KAYA (Merkez Müdür Yard.) 

Gökhan KAYA, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniveristesi Fen Bilgisi Eğitimi programında tamamlamıştır. Doktora araştırması sırasında TUBİTAK yurt dışı araştırma desteği kapsamında Newcastle Üniversitesinde NUCASE projesi kapsamında öğretmen-öğrenci etkileşimleri üzerine çalışmıştır. Araştırmacı sorgulamaya dayalı öğrenme (IBL) ve STEM alanında AB destekli SAILS, MASCIL, MaSDIV projeleri ve TUBİTAK destekli BIDOMEG ve STEMFEST projelerinde araştırmacı olarak çalışmıştır.  Araştırmacı şuanda, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Çalışmalarını sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı, STEM ve sınıf içi öğretmen-öğrenci etkileşimleri üzerine yürütmektedir.

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uzm. Zeynep PİRİ (Araştırma Asistanı ve Program Sekreteryası)

Zeynep PİRİ, yüksek lisans eğitimini Bristol Üniversitesi Eğitim, Teknoloji ve Toplum programında tamamlamıştır. Doktora eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri programında devam etmektedir. Halen Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. E-öğrenme ve Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler konularında çalışma yapmıştır.

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

uyem poster

 

 Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Üniversitemiz Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.