Üniversitelerin öncelikli hedeflerinden biri eğitim-öğretim hizmeti vermektir. Bunun yanında bir diğer görevi de bilim üreterek insanlığın hizmetine sunmaktır. Üniversitelerde üretilen bilimsel bilgiyle insanlığın gidişine yön verilirken, bir yandan da olaylara ve problemlere akademik bir bakış açısıyla yaklaşılarak getirilen çözümlerle topluma öncülük edilir.

Kastamonu Üniversitesi iyi yetişmiş, tecrübeli akademik kadrosu ve araştırma imkanları ile toplumun ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun projeler yürütmekte; ayrıca düzenlediği kültür, sanat ve spor faaliyetlerini, öğrencileri, mensupları ve toplumla paylaşmaktadır.

Kastamonu Üniversitesi olarak hedefimiz;

  • Bilgiyi doğru yorumlayan, araştıran, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, kendi olma becerisini geliştirebilen, dünü ve bugünü bilip geleceğe yönelik planlamalarında sağlıklı sonuçlara varabilen, Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, büyük Türkiye'ye sağlıklı ve umutla bakabilen öğrenciler yetiştirmek,
  • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine uygun yayınlar yapan ve yapılması yönünde örneklik gösteren; bilim insanı yetiştirmek,
  • Eğitim-öğretim niteliğini yükseltmek,
  • Bilimsel ve teknolojik araştırmaları geliştirmek,
  • Üniversite-çevre ilişkilerini güçlendirmek,
  • Kültürel değerlerine sahip çıkan, sosyal sorumluluk bilinci taşıyan gençler yetiştirmektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin temel değerleri çerçevesinde eğitimini sürdürecek olan Kastamonu Üniversitesi, barındırdığı dinamik unsurlar ile bunu başarabilecek güçtedir. Üniversitemizin seçkin akademik kadrosu, idari personeli, Kastamonu halkı ve ülkesini seven gençleri ile söz konusu hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.  Zengin tarihî ve kültürel birikime sahip tabii güzelliklerle bezenmiş bir şehirde kurulmuş olan Kastamonu Üniversitesi’nin nihai hedefi dünya üniversitesi olmaktır. Sizi bu hedefe ulaştırmak için birlikte hareket etmeye davet ediyor; saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Rektör

Prof. Dr. Seyit AYDIN

Üniversitemiz