YÖNETİM KURULU

SN

Unvanı, Adı, Soyadı

Birimi

1

Prof. Dr. Selahattin KAYMAKÇI

Eğitim Fakültesi

2

Doç. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR

İlahiyat Fakültesi

3

Dr. Öğr. Üyesi F. Zehra PATTABANOĞLU

Fen Edebiyat Fakültesi

4

Dr. Öğr. Üyesi Erol TOPAL

Eğitim Fakültesi

5

Doç. Dr. Fahri MADEN

Fen Edebiyat Fakültesi

 

DANIŞMA KURULU

Unvanı, Adı, Soyadı

Birimi

1

Dr. Öğr. Üyesi Birol YILDIRIM

İlahiyat Fakültesi

2

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Malik BANKIR

Fen Edebiyat Fakültesi

3

Prof. Dr. Eyüp AKMAN

Eğitim Fakültesi

4

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EĞİLMEZ

Fen Edebiyat Fakültesi

5

Doç. Dr. Ekrem MUTLU

Su Ürünleri Fakültesi

TÜRK HALK BİLİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ