Prof. Dr. Cevdet YAKUBOĞLU
Doç. Seyhan YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÖZKAYA SOFU
Dr. Öğr. Üyesi Erol TOPAL
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ABDÜRREZZAK

TÜRK HALK BİLİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ