aday öğrenci

cep son onemli uyari

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÇİFT ANADAL BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU

Başvuru ve Kayıt Takvimi:

 

21 Temmuz-15 Ağustos 2014      Başvuru (Başvuru Formu ( EK-1)

 

01-05 Eylül 2014                             Başvuruların değerlendirilmesi ve Değerlendirme sonuçlarının ilanı

 

08-12 Eylül 2014                            Kayıt hakkı kazananların kayıtları

 

 (Kazananların listesi ilgili Fakülte Dekanlıklarının panolarında ilan edilecektir)

 

08-17 Eylül 2014                          Ders intibak formunun (öğrenci tarafından)  Bölüm Başkanlığından imza karşılığı alınması.

 

Başvuru Koşullarına Ulaşmak için tıklayınız.

Lisans Programları İçin Çift Anadal Kontenjanları için tıklayınız.

Çift Anadal Yapılması Uygun Görülen Bölüm ve Programlara ulaşmak için tıklayınız.