Kadim dillerin başında gelen Türkçemizin güzel ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayan; Türk dilinin tarihi geçmişini bilen ve değerlerinin farkında olan, dilini toplumu yansıtan bir inceleme alanı olarak gören, bunun yanında küreselleşen dünyada Türk dilinin evrensel kültür içindeki yerini belirleyen ve ön plana çıkmasını sağlayan, dilimizin gelecek nesillere en temiz haliyle aktarılması için dil bilincinin oluşturulmasını hedefleyen, bilgi üreten, akademik anlamda, dinamik hedefleri olan, bir bölüm olmaktır.

Türk Dili Bölümü