Türk dilinin temel kullanım bilgilerine sahip, dilinin milli kimliğini yansıtan yegane unsur olduğunun bilincinde, bilime, devlete ve topluma yararlı olan, teknolojinin hızla geliştiği bir ortamda dilini koruyarak kendini sürekli yenileyen,  etik sorumluluk taşıyan, dil ile ilgili sorunlara çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalarında dilinin tüm olanaklarını kullanabilen öğrenciler yetiştirerek,  Türk dilinin korunması ve doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan bir bölümdür.

Türk Dili Bölümü