1) DURMUŞ, Mustafa (vd.), Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2009.
2) EMRE, İsmet, ...vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgisi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2009.
3) ERGÜZEL, Mehdi, ...vd., Üniversiteler İçin Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), 2011.
4) KORKMAZ, Zeynep, ....vd., Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Yayınları, 2007.
5) YAKICI, Ali, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2012.
6) Türk Dili I, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 2012.
7) Türk Dili - Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım - Emine Yılmaz, Nurettin Demir, Ankara, 2010.

KaynakKitap01 KaynakKitap02  KaynakKitap03  KaynakKitap04  KaynakKitap05  KaynakKitap06  KaynakKitap07 

Türk Dili Bölümü