TÜRK DİLİ I (GÜZ DÖNEMİ)

HAFTA 1 : Dilin tanımı, özellikleri, konuşma ve yazı dili, dil-kültür-iletişim ilişkisi, dilin ulus hayatındaki yeri ve önemi

HAFTA 2 : Dilin tanımı, özellikleri, konuşma ve yazı dili, dil-kültür-iletişim ilişkisi, dilin ulus hayatındaki yeri ve önemi       

HAFTA 3 : Türk dilinin tarihi gelişimi ve dönemleri. Eski ve Orta Türkçe Dönemi   

HAFTA 4 : Türk dilinin tarihi gelişimi ve dönemleri. Yeni ve Modern Türkçe Dönemi   

HAFTA 5 : Türk dilinin tarihi gelişimi ve dönemleri. Yeni ve Modern Türkçe Dönemi   

HAFTA 6 : Ses bilgisi. Türkçede sesler. Türkçedeki ses uyumları ve ses olayları   

HAFTA 7 : Türkçenin ses özellikleri   

HAFTA 8 : Ara sınav       

HAFTA 9 : Biçim bilgisi, kök tanımı ve özellikleri, ek tanımı ve özellikleri   

HAFTA 10 : Yapıları bakımından sözcükler       

HAFTA 11 : Yapıları bakımından sözcükler       

HAFTA 12 : Yazım kuralları; büyük ve küçük harflerin yazımı, bileşik sözcüklerin yazımı

HAFTA 13 : Noktalama işaretleri; nokta, virgül, iki nokta, noktalı virgül, üç nokta...   

HAFTA 14 : Noktalama işaretleri; nokta, virgül, iki nokta, noktalı virgül, üç nokta...   

HAFTA 15 : Yazım ve noktalama için metin uygulamaları       

HAFTA 16 : Son sınav

 

TÜRK DİLİ II (BAHAR DÖNEMİ)

HAFTA 1 : Anlatım bozuklukları. Sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları. Örnek metinler üzerinde uygulama çalışması.

HAFTA 2 : Cümle düzeyinde anlatım bozuklukları. Çeşitli basın ve yayın organlarından derlenmiş cümle düzeyinde anlatım bozukluklarına örnekler.   

HAFTA 3 : Yazılı anlatım, yazı planı, konu, amaç, içerik, paragraf oluşturma.

HAFTA 4 : Paragraf. Paragrafta temel düşünce, paragraf çeşitleri, paragrafın içeriği, paragrafta yardımcı fikirler.

HAFTA 5 : Anlatım biçimleri. Düşünceyi geliştirme yolları.

HAFTA 6 : Özet çıkarma ve not alma

HAFTA 7 : Yazılı anlatım. Yazılı anlatım türleri; hikâye, roman, şiir, tiyatro.

HAFTA 8 : Ara Sınav       

HAFTA 9 : Yazılı anlatım türleri; özgeçmiş, biyografi, gezi, günlük, hatıra, mektup.

HAFTA 10 : Yazılı anlatım türleri; deneme, makale, eleştiri, röportaj, fıkra.   

HAFTA 11 : Ses eğitimi, doğru tonlama. Türkçenin seslerinin doğru çıkarılışı.       

HAFTA 12 : Vurgu, durak, ulama, söyleyiş kusurlarını düzeltme

HAFTA 13 : Sözlü anlatım. Sözlü anlatım türleri, seminer, panel.

HAFTA 14 : Sözlü anlatım türleri, münazara, tartışma, konferans, hazırlıklı-hazırlıksız konuşma.   

HAFTA 15 : Örnek soru çözümleri

HAFTA 16 : Son Sınav

Türk Dili Bölümü