Kastamonu Üniversitesi 2020-2024 Yılı Stratejik Planı

Kastamonu Üniversitesi 2015-2019 Yılı Stratejik Planı

Kastamonu Üniversitesi 2010-2014 Yılı Stratejik Planı

Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi

Stratejik Plan Hazırlık Programı

Stratejik Planlama Genelgesi-1

Stratejik Planlama Genelgesi-2

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı