Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu ve KİDR Raporlama Süreci

Kurum İç Değerlendirme Raporu  Hazırlama Kılavuzu

 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu- Araştırma Geliştirme

Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri

Yükseköğretim Kalite Kurulu

Kastamonu Üniversitesi Kalite Komisyonu

Kastamonu Üniversitesi Kalite Komisyonu Alt Çalışma Ekibi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı