Kurum İç Değerlendirme Raporları Ekleri

A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER

 

B. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

         Ek.B-1

         Ek.B-2

         Ek.B-3

         Ek.B-4

         Ek.B-5

         Ek.B-6

        Ek.B-7

C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

        Ek.C-1

         Ek.C-2

         Ek.C-3

        Ek.C-4

        Ek.C-5

        Ek.C-6

        Ek.C-7

        Ek.C-8

        Ek.C-9

        Ek.C-10

        Ek.C-11

        Ek.C-12

        Ek.C-13

       Ek.C-14

       Ek.C-15

       Ek.C-16

       Ek.C-17

Ç. Araştırma ve Geliştirme

     Ek.Ç-1

     Ek.Ç-2

     Ek.Ç-3

     Ek.Ç-4

     Ek.Ç-5

     Ek.Ç-6

     Ek.Ç-7

D. YÖNETİM SİSTEMİ

    Ek.D-1

    Ek.D-2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı