Banka Hesap Numaramız: Ziraat Bankası Kastamonu Merkez Şubesi TR71 0001 0001 5146 6562 2752 88

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Bütçe Hazırlık Formları

2018 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

2017 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2017 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ön Mali Kontrol İşlemlerinde Başkanlığımıza Verilen İmza Yetkisi

Kastamonu Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi, Rektörlük Oluru

Doğum Yardımı ile İlgili Uygulama Yazısı

Doğum Yardım Yönetmeliği

Yurtdışı Gündeliklere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

İkinci Öğretim Fazla Çalışma Ücreti Rektörlük OluruEkli Liste

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı