5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde hayata geçmiş olması nedeni ile ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlar aynı kanunun 60. maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.

Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerimizin gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 31 Ocak 2012 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı