1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Genel Bilgiler


Sivil savunma nedir?

Sivil Savunma :Düşman taarruzlarına, tabi afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, hayati ehemmiyeti olan her türlü resmi ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi için acil tamir ve ıslahı savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami suretle desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası amacıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı faaliyetlerin tümünü ihtiva eder.

SİVİL SAVUNMANIN AMAÇLARI

Yasa Hükmünde Yer Alan Amaçlar Şunlardır:

1-Halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi

2-Hayatı önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması,

3-Bu kurum ve kuruluşların etkinliklerinin sürdürülmesi için ivedi onarım ve yenileştirmenin yapılması,

4-Savunma çabalarının sivil halk tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi,

5-Cephe gerisinin moralinin korunması,

 
   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sivil Savunma Uzmanlığı

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.