aday öğrenci

Personel Daire Başkanlığı Tanıtım Sunusunu İzlemek için tıklayınız....

Üniversite Teşkilat Sunusu

gorev semasi

  

Personel Daire Başkanlığı; Üniversitemize bağlı idari ve akademik personelin haklarını da gözeterek, personelden orta ve uzun vadede en etkili şekilde faydalanabilmeye yönelik olarak planlamalar yapmakla yükümlüdür.

17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanunla kurulan Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı, 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29. maddesiyle öngörülen görevlerini yerine getirmektedir.

Kastamonu Üniversitesince belirlenmiş temel politika ve esaslar doğrultusunda Personel Daire Başkanlığımızın görev ve sorumluluklarını şöyle özetleyebiliriz;

  • Üniversitenin akademik ve idari personel yapısını planlamak,
  • Personel dağılımı konusunda uzun ve orta vadeli projeler üreterek, personelden en etkin biçimde yararlanmak,
  • Bünyesinde çalışan akademik ve idari personelin her türlü özlük haklarıyla ilgili (atama,terfi, intibak, emeklilik vb.) hizmetleri kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara uygun olarak en kısa zamanda, eksiksiz ve doğru bir biçimde yapmak,
  • Sorumlu olduğu görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek amacıyla idari personel için hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programları planlayıp uygulayarak üniversitenin işleyiş ve gelişimine katkıda bulunmak,
  • Personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yaparak önerilerde bulunmak ve modern bir yönetim anlayışına işlerlik kazandırmak,
  • Kendisine bağlı birimler arasında işbirliği sağlamak ve koordinasyon oluşturmak,
  • Çalışanları, ürettikleri emek ile yeni kurulan Üniversitemizin gelecekte iyi bir konuma gelmesine katkıda bulunacakları hususunda bilinçlendirmek
  • Verimliliği artırmak için personelin moral ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak.
twitter

Personel Daire Başkanlığı