kastamonu universitesi logo

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

ali ay

Ali AY

Daire Başkanı V.

E-Posta:  aay[at]kastamonu.edu.tr / pdb[at]kastamonu.edu.tr


nazli sengur

                           SEKRETERYA
Nazlı ŞENGÜR

Unvanı: Memur

İletişim Bilgileri

Tel:  0 (366) 280 1585 Dahil: 1585

E-Posta: nsengur[at]kastamonu.edu.tr

Daire başkanlığı sekreterliği, telefonların cevaplanması, ilgili birime yönlendirilmesi, kargo, posta ve yazışma takibi ve zimmet defterine işlenmesi. Dağıtımlı duyuru yazılarının duyurulması, İdari personel pasaport, kimlik, görev yeri belgesi işlemleri, Akademik personel pasaport işlemleri, Personel Daire Başkanlığında görevli personelin izin takip işlemleri.

  AKADEMİK PERSONEL ATAMA-ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


ufuk aci

                                                                       Ufuk ACI

Unvanı: Şube Müdürü V.

İletişim Bilgileri

E-Posta: uaci[at]kastamonu.edu.tr

Akademik Personel Atama-Özlük Şubesinde görevli personelin görev ve sorumlulukları dahilindeki iş ve işlemlerin zamanında yapılmasını ve kontrolünü sağlamak.


seher yeniyayla


Seher YENİYAYLA

Unvanı: Şef

İletişim Bilgileri

Tel:  0 (366) 280 1588 Dahili 1588

E-Posta: syeniyayla[at]kastamonu.edu.tr

Doğum, Ücretsiz ve Refakat İzin Yazışmaları, Mal Bildirimi, Kimlik,  Sendika İşlemleri,  Görev Süresi Uzatımı ve ÜAK’ın yapmış olduğu Doçentlik Sözlü Sınavı Jüri Üyeliği Görevlendirme Yazışmaları. Görev Yeri Belgesi Yazışmaları.


serpil erdinc


Serpil ERDİNÇ

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

Tel:  0 (366) 280  1653 Dahili: 1653

E-Posta: serdinc[at]kastamonu.edu.tr

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Yazışmaları ve Sözleşme sürelerinin yenilenmesi. Akademik Teşvik, Ders Görevlendirmeleri, Dekan, Müdür / Koordinatörlük ve Bölüm/ABD Başkan atamaları gibi İdari Görev ve Vekalet Yazışmaları. Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıkları ile Kurul Üyelikleri yazışmaları. Akademisyenlerin İdari Görevlerinin YÖKSİS ve KAYSİS’e ve girişi.

birol duzgun

Birol DÜZGÜN

Unvanı: Bilgsayar İşletmeni

İletişim Bilgileri

Tel:  0 (366) 280 1586 Dahili:  1586

E-Posta: bduzgun[at]kastamonu.edu.tr

Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi İlan, Atama, Unvan Değişikliği, Nakil (gelen/giden), 60/b, İstifa, Müstafi, Güvenlik Soruşturması süreçlerinin yönetilmesi. Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri İşlemleri. Doçentlik Sözlü Sınavı İşlemleri ve Organizasyonu ile Personel Özlük İşleri Programı Yönetimi. Akademik kadro pozisyon işlemleri. kadro istatistikleri ve veri kayıtlarının tutulması ile güncellenmesi. Terfi, İntibak, Borçlanma (SGK Hizmet - Öğrenim –Askerlik - Ücretsiz İzin), Emeklilik, Vefat, İlişki Kesme, HİTAP, YÖKSİS ve Kadro İzin-İlan İşlemleri. Hizmet Belgesi taleplerine verilecek cevaplar. Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Uygulama veri girişi. Hizmet Birleştirme, Fiili Hizmet Süresi Zammı. Sağlık Personeli Takip Sistemi veri girişi. 

asim kokyay

M. Asım KÖKYAY

Unvanı: Memur

İletişim Bilgileri

Tel:  0 (366) 280 1339 Dahili:  1339

E-Posta: asimkokyay[at]kastamonu.edu.trÖğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan, ÖYP'li ve Cari Usul) ile ilgili işlemleri ve 35. Madde kapsamında olan işlemler. Disiplin ile OHAL İşlemleri. Üniversitemiz Yönetim Kurulunun aldığı ve görevden uzaklaştırma, Resmi Gazetede yayımlanan kamu görevinden çıkarma işlemlerinin takibi. İstatistiki çalışması ve Özlük işlemlerinin takibi, Bilgi edinme talep işlemlerini yapmak.

mehmet agaya

Mehmet AĞAYA

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

İletişim Bilgileri

Tel:  0 (366) 280 1587 Dahili:  1587

E-Posta: magaya[at]kastamonu.edu.tr

Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi İlan, Atama, Unvan Değişikliği, Nakil (gelen/giden), 60/b, İstifa, Müstafi, Güvenlik Soruşturması süreçlerinin yönetilmesi. Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri İşlemleri. Doçentlik Sözlü Sınavı İşlemleri ve Organizasyonu ile Personel Özlük İşleri Programı Yönetimi.

  AKADEMİK PERSONEL GÖREVLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


mustafa ozyildiz

Mustafa ÖZYILDIZ

Unvanı: Şube Müdürü 

İletişim Bilgileri

E-Posta: mozyildiz[at]kastamonu.edu.tr

Akademik Personel Görevlendirme Şubesinde görevli personelin görev ve sorumlulukları dahilindeki 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi kapsamındaki görevlendirme işlemlerinin zamanında yapılmasını ve kontrolünü sağlamak ve genel yazışmaların zamanında yapılmasını ve kontrolünü sağlamak.

nilgun bal


Nilgün BAL

Unvanı: Şef

İletişim Bilgileri

Tel: 0 (366) 280 1655  Dahili: 1655

E-Posta: naytekin[at]kastamonu.edu.tr

 13-b/4 Görevlendirme İşlemleri, 2547 sayılı kanunun 36., 37., 38. 39. Maddeleri Yurtdışı/Yurtiçi ve Ders Görevlendirme (Erasmus, BAP, TÜBİTAK vb.) Yazışmaları. Diğer Üniversitelerden gelen jüri yazışmaları. 

aynur varol


Aynur VAROL

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

İletişim Bilgileri

Tel:  0 (366) 280 1589  Dahili: 1589

E-Posta: avarol[at]kastamonu.edu.tr

13-b/4 Görevlendirme İşlemleri, 2547 sayılı kanunun 36., 37., 38. 39. Maddeleri Yurtdışı/Yurtiçi ve Ders Görevlendirme (Erasmus, BAP, TÜBİTAK vb.) Yazışmaları. Diğer Üniversitelerden gelen jüri yazışmaları. 

 İDARİ PERSONEL (DEVLET MEMURU VE İŞÇİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

dilek hanim

Dilek ZAN

Unvanı: Şube Müdürü V.

İletişim Bilgileri

E-Posta: dzan[at]kastamonu.edu.tr

İdari Personel Şubesinde görevli personelin görev ve sorumlulukları dahilindeki iş ve işlemlerin zamanında yapılmasını ve kontrolünü sağlamak.

46104308 2212742452091980 108208119019995136 n


Behiye KAÇAN

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

İletişim Bilgileri

Tel: 0 (366) 280 1590  Dahili: 1590

E-Posta: bkacan[at]kastamonu.edu.tr

İdari personel atama (naklen atama, açıktan atama, şahıs kadrolarına atama, HİTAP veri girişi) işlemleri, Aday memur eğitimi işlemleri, İdari personel ve işçi görevlendirme işlemleri, ücretsiz izin ve mal bildirimi işlemleri, Personel Daire Başkanlığı taşınır işlemleri.


halime hanım


Halime ATAR

Unvanı: Hemşire 

İletişim Bilgileri

Tel: 0 (366) 280 1620 Dahili:  1620

E-Posta: hatar[at]kastamonu.edu.tr

İdari personel atama (naklen atama, açıktan atama, şahıs kadrolarına atama, HİTAP veri girişi) işlemleri, İdari personel ve işçi görevlendirme işlemleri, ücretsiz izin işlemleri ve mal bildirimi işlemleri.


ihsan kıral


İhsan ŞAHİN

Unvanı: Tekniker

İletişim Bilgileri

Tel: 0 (366) 280  1594Dahili:  1594

E-Posta:  isahin[at]kastamonu.edu.tr

İdari personel atama (naklen atama, açıktan atama, şahıs kadrolarına atama, disiplin işlemleri, HİTAP-DPB veri girişi ve E‐Bütçe işlemleri, Terfi, İntibak, Borçlanma (SGK Hizmet - Öğrenim –Askerlik - Ücretsiz İzin), Emeklilik, Vefat, İlişki Kesme, HİTAP İşlemleri. Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Uygulama veri girişi. Sağlık Personeli Takip Sistemi veri girişi. Görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleri, Sürekli işçi alımı, atama ve emeklilik ile ilgili işlemler. 


serdar dururur


Serdar DURUR

Unvanı: Programcı

İletişim Bilgileri

Tel: 0 (366) 280  1593Dahili:  1593

E-Posta: sdurur[at]kastamonu.edu.tr

İdari personel sendika işlemleri, emeklilik işlemleri HİTAP-DPB veri girişi ve E‐Bütçe işlemleri, kadro‐terfi işlemleri, Personel Daire Başkanlığında kadrosu bulunan personelin maaş tahakkuk işlemleri.

Personel Daire Başkanlığı