aday öğrenci
önemli haber

cep son onemli uyari

kastamonu universitesi logo

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

ali ayy

Ali AY

Daire Başkanı V.

E-Posta:  aay[at]kastamonu.edu.tr / pdb[at]kastamonu.edu.tr


nazli sengur

                           SEKRETERYA
Nazlı ŞENGÜR

Unvanı: Memur

İletişim Bilgileri

Tel:  0 (366) 280 1585 Dahil: 1585

E-Posta: nsengur[at]kastamonu.edu.tr

Not: Kişiye telefon ile ulaşılmadığı zaman "pdb[at]kastamonu.edu.tr" adresine e-posta gönderildiği takdirde en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

Daire başkanlığı sekreterliği, telefonların cevaplanması, ilgili birime yönlendirilmesi, kargo, posta ve yazışma takibi ve zimmet defterine işlenmesi. Dağıtımlı duyuru yazılarının duyurulması, İdari personel pasaport, kimlik, görev yeri belgesi işlemleri, Akademik personel pasaport işlemleri, Personel Daire Başkanlığında görevli personelin izin takip işlemleri.

  AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ufuk aci

                                                                       Ufuk ACI

Unvanı: Şube Müdürü V.

İletişim Bilgileri

E-Posta: uaci[at]kastamonu.edu.tr

Not: Kişiye telefon ile ulaşılmadığı zaman "pdb[at]kastamonu.edu.tr" adresine e-posta gönderildiği takdirde en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.


aynur varol

Aynur VAROL

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

Birimi: Görevlendirme

İletişim Bilgileri

Tel:  0 (366) 280 1589  Dahili: 1589

E-Posta: avarol[at]kastamonu.edu.tr

Not: Kişiye telefon ile ulaşılmadığı zaman "pdb[at]kastamonu.edu.tr" adresine e-posta gönderildiği takdirde en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

13-b/4 Görevlendirme İşlemleri, 2547 sayılı kanunun 36., 37., 38. 39. Maddeleri Yurtdışı/Yurtiçi ve Ders Görevlendirme (Erasmus, BAP, TÜBİTAK vb.) Yazışmaları. Diğer Üniversitelerden gelen jüri yazışmaları. 


seher yeniyayla

Seher YENİYAYLA

Unvanı: Şef

Birimi: Görevlendirme

İletişim Bilgileri

Tel:  0 (366) 280 1588 Dahili 1588

E-Posta: syeniyayla[at]kastamonu.edu.tr

Not: Kişiye telefon ile ulaşılmadığı zaman "pdb[at]kastamonu.edu.tr" adresine e-posta gönderildiği takdirde en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

Doğum, Ücretsiz ve Refakat İzin Yazışmaları, Mal Bildirimi, Kimlik,  Sendika İşlemleri,  Görev Süresi Uzatımı ve ÜAK’ın yapmış olduğu Doçentlik Sözlü Sınavı Jüri Üyeliği Görevlendirme Yazışmaları. Görev Yeri Belgesi Yazışmaları.


serpil erdinc

Serpil ERDİNÇ

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

Birimi: Görevlendirme

Tel:  0 (366) 280  1653 Dahili: 1653

E-Posta: serdinc[at]kastamonu.edu.tr


Not: Kişiye telefon ile ulaşılmadığı zaman "pdb[at]kastamonu.edu.tr" adresine e-posta gönderildiği takdirde en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Yazışmaları sürecinin yönetilmesi ve Sözleşme sürelerinin yenilenmesi. Akademik Teşvik, Ders Görevlendirmeleri, Dekan, Müdür / Koordinatörlük ve Bölüm/ABD Başkan atamaları gibi İdari Görev ve Vekalet Yazışmaları. Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıkları ile Kurul Üyelikleri yazışmaları ile takibi. Akademisyenlerin İdari Görevlerinin YÖKSİS ve KAYSİS’e ve girişi.

nilgun bal


Nilgün BAL

Unvanı: Şef

Birimi: Görevlendirme

İletişim Bilgileri

Tel: 0 (366) 280 1655  Dahili: 1655

E-Posta: naytekin[at]kastamonu.edu.tr

Not: Kişiye telefon ile ulaşılmadığı zaman "pdb[at]kastamonu.edu.tr" adresine e-posta gönderildiği takdirde en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

13-b/4 Görevlendirme İşlemleri, 2547 sayılı kanunun 36., 37., 38. 39. Maddeleri Yurtdışı/Yurtiçi ve Ders Görevlendirme (Erasmus, BAP, TÜBİTAK vb.) Yazışmaları. Diğer Üniversitelerden gelen jüri yazışmaları. 


onur altintas

Onur ALTINTAŞ

Unvanı: Bilgs. Tek.

Birimi: Atama - Özlük

İletişim Bilgileri

Tel: 0 (366) 280 1587  Dahili: 1587

E-Posta: onur[at]kastamonu.edu.tr

Not: Kişiye telefon ile ulaşılmadığı zaman "pdb[at]kastamonu.edu.tr" adresine e-posta gönderildiği takdirde en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi İlan, Atama, Unvan Değişikliği, Nakil (gelen/giden), 60/b, İstifa, Müstafi, Güvenlik Soruşturması süreçlerinin yönetilmesi. Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri İşlemleri. Doçentlik Sözlü Sınavı İşlemleri ve Organizasyonu ile Personel Özlük İşleri Programı Yönetimi.


birol duzgun

Birol DÜZGÜN

Unvanı: Bilgsayar İşletmeni

Birimi: Atama - Özlük

İletişim Bilgileri

Tel:  0 (366) 280 1586 Dahili:  1586

E-Posta: bduzgun[at]kastamonu.edu.tr

Not: Kişiye telefon ile ulaşılmadığı zaman "pdb[at]kastamonu.edu.tr" adresine e-posta gönderildiği takdirde en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

Akademik kadro pozisyon işlemleri. kadro istatistikleri ve veri kayıtlarının tutulması ile güncellenmesi. Terfi, İntibak, Borçlanma (SGK Hizmet - Öğrenim –Askerlik - Ücretsiz İzin), Emeklilik, Vefat, İlişki Kesme, HİTAP, YÖKSİS ve Kadro İzin-İlan İşlemleri. Hizmet Belgesi taleplerine verilecek cevaplar. Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Uygulama veri girişi. Hizmet Birleştirme, Fiili Hizmet Süresi Zammı. Sağlık Personeli Takip Sistemi veri girişi. 


mucteba asim kokyay

M. Asım KÖKYAY

Unvanı: Memur

Birimi: Atama - Özlük

İletişim Bilgileri

Tel:  0 (366) 280 1339 Dahili:  1339

E-Posta: asimkokyay[at]kastamonu.edu.tr

Not: Kişiye telefon ile ulaşılmadığı zaman "pdb[at]kastamonu.edu.tr" adresine e-posta gönderildiği takdirde en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan, ÖYP'li ve Cari Usul) ile ilgili işlemleri ve 35. Madde kapsamında olan işlemler. Disiplin ile OHAL İşlemleri. Üniversitemiz Yönetim Kurulunun aldığı ve görevden uzaklaştırma, Resmi Gazetede yayımlanan kamu görevinden çıkarma işlemlerinin takibi. İstatistiki çalışması ve Özlük işlemlerinin takibi, Bilgi edinme talep işlemlerini yapmak.

 İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


dilek zan

Dilek ZAN

Unvanı: Şube Müdürü V.

İletişim Bilgileri

E-Posta: dzan[at]kastamonu.edu.tr

Not: Kişiye telefon ile ulaşılmadığı zaman "pdb[at]kastamonu.edu.tr" adresine e-posta gönderildiği takdirde en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.


behiye kacan

Behiye KAÇAN

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

İletişim Bilgileri

Tel: 0 (366) 280 1620Dahili: 1620

E-Posta: bkacan[at]kastamonu.edu.tr

Not: Kişiye telefon ile ulaşılmadığı zaman "pdb[at]kastamonu.edu.tr" adresine e-posta gönderildiği takdirde en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

İdari personel atama (naklen atama, açıktan atama, şahıs kadrolarına atama, HİTAP veri girişi) işlemleri, Aday memur eğitimi işlemleri, İdari personel ve işçi görevlendirme işlemleri, ücretsiz izin ve mal bildirimi işlemleri, Personel Daire Başkanlığı taşınır işlemleri.


halime atar

Halime ATAR

Unvanı: Hemşire 

İletişim Bilgileri

Tel: 0 (366) 280 1620 Dahili:  1620

E-Posta: hatar[at]kastamonu.edu.tr

Not: Kişiye telefon ile ulaşılmadığı zaman "pdb[at]kastamonu.edu.tr" adresine e-posta gönderildiği takdirde en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

İdari personel atama (naklen atama, açıktan atama, şahıs kadrolarına atama, HİTAP veri girişi) işlemleri, İdari personel ve işçi görevlendirme işlemleri, ücretsiz izin işlemleri ve mal bildirimi işlemleri.


ihsan sahin

İhsan ŞAHİN

Unvanı: Tekniker

İletişim Bilgileri

Tel: 0 (366) 280  1594Dahili:  1594

E-Posta:  isahin[at]kastamonu.edu.tr

Not: Kişiye telefon ile ulaşılmadığı zaman "pdb[at]kastamonu.edu.tr" adresine e-posta gönderildiği takdirde en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

İdari personel disiplin işlemleri, HİTAP-DPB veri girişi ve E‐Bütçe işlemleri, Kadro‐terfi, Görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleri, İşçiler ile ilgili işlemler. 

serdar durur

Serdar DURUR

Unvanı: Programcı

İletişim Bilgileri

Tel: 0 (366) 280  1593Dahili:  2801593

E-Posta: sdurur[at]kastamonu.edu.tr

Not: Kişiye telefon ile ulaşılmadığı zaman "pdb[at]kastamonu.edu.tr" adresine e-posta gönderildiği takdirde en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

İdari personel sendika işlemleri, emeklilik işlemleri HİTAP-DPB veri girişi ve E‐Bütçe işlemleri, kadro‐terfi işlemleri, Personel Daire Başkanlığında kadrosu bulunan personelin maaş tahakkuk işlemleri.

Personel Daire Başkanlığı