aday öğrenci

KANUNLAR

* Kanunlara ulaşmak için tıklayınız.

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

* Kanun Hükmünde Kararnamelere ulaşmak için tıklayınız.

YÖNETMELİKLER

* Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Diğer Yönetmeliklere ulaşmak için tıklayınız.

TEBLİĞLER

* Tebliğlere ulaşmak için tıklayınız.

TÜZÜKLER

* Tüzüklere ulaşmak için tıklayınız.

YÖNERGELER

* İdari Personel Ödül Yönergesi

Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Yönergesi

* Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Tayin Esasları Yönergesi

* Üniversitemizin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

SENATO KARARLARI

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna müracaatlarda Yabancı Dil Puan barajının 55 (elli beş) puan olarak değiştirilmesine dair Senato Kararı 

Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna müracaatlarda Yabancı Dil Puan barajının 65 (altmış beş) puan olarak değiştirilmesin dair Senato Kararı 

---------------------------------------------------------------------------------
Yükseköüretim Kurulu Başkanlığının "Uzmanlık Alanları" konulu 27/11/2018 tarihli ve E.90031 sayılı yazısı (Öğretim Görevlisi Muafiyet alanları)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mevzuat Değişiklikleri Bilgilendirme Toplantısı Sunusu

 

twitter

Personel Daire Başkanlığı