Öğretim Elemanı İle Alakalı Evrak

 1. Ön Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki bütün öğretim elemanı kadaroları için)

 2. Ön Değerlendirme Formu (Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları için)

 3. Ön Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları için)

 4. Nihai Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki bütün öğretim elemanı kadaroları için)

 5. Nihai Değerlendirme Formu (Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları için)

 6. Nihai Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları için)

 7. Mal Bildirim Formu ve Zarfı

 8. Akademik Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

 9. Akademik Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

 10. Öğretim Elamanı Bilgi Formu (Görev Süresi Uzatımı İçin)

 11. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 12. Tayine Hak Kazanan Öğretim Elamanı Başvuru Dilekçesi

 13. Öğretim Görevlisi Müracaat Formu

 14. Araştırma Görevlisi Müracaat Formu

 15. Aile Yardım Beyannamesi 

 16. Aile Durumu Bildirim Formu

 17. Kimlik Kartı Başvuru Dilekçesi ve Kimlik Kartı Başvuru Formu (Akademik)

 18. İlişik Kesme Formu

 19. Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedi

 20. Noter önünde Re’sen tanzim edilecek taahhütname (yurt içi görevlendirmelerde-ÖYP kapsamında)

 21. 35.madde ile Başka bir Üniversiteye Lisansüstü Eğitim yapmak üzere gönderilen Araştırma Görevlilerinin hazırlaması gereken Taahhüt ve Kefalet Senedi

 22. Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu

 

Öğretim Üyeleri İle Alakalı Evrak

 1. Akademik Yükseltilme ve Tayin Müracaat Formu

 2. Öğretim Üyeliğine Akademik Yükseltilmelerde Adayların Başvuru Asgari Koşullarının Ön Değerlendirme Sonuç Raporu

 3. Tayine Hak Kazanan Öğretim Üyesi için Beyan Formu

 4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 5. Akademik Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

 6. Akademik Hizmet Damgalı Pasaport Talep 

 7. Mal Bildirim Formu ve Zarfı

 8. Aile Yardım Beyannamesi 

 9. Aile Durumu Bildirim Formu

 10. Kimlik Kartı Başvuru Dilekçesi ve Kimlik Kartı Başvuru Formu (Akademik)

 11. İlişik Kesme Formu

 12. Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedi

 13. Profesör kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş formatı

 14. Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş formatı

 15. Profesörlüğe ilk atananlar için Bilgi Formu

 16. Profesörlüğe İlk Atananlar için Özgeçmiş Formu

 17. Maaş Nakil Bildirimi

 18. Öğrenim Değişikliği Dilekçesi

 19. Tebliğ-Tebellüğ Belgesi

 20. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

 21. Akademik Personel Kadro Talep Formu

 22. Promosyon Ödeme Tablosu

 23. Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu

 24. Jüri Üyesi Ücret Talep Formu

Yabancı Uyruklu Personel İle Alakalı Evrak

 1. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Olarak Görev Yapmayı Talep Eden Şahısların Getirmesi Gereken Evrak

  twitter

Personel Daire Başkanlığı