1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç
Matbu Evrak

 

 

 1. Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu
 2. Öğretim Üyeliğine Akademik Yükseltilmelerde Adayların Başvuru Asgari Koşullarının Ön Değerlendirme Sonuç Raporu
 3. Atanmaya Hak Kazanan Öğretim Elamanı Başvuru Dilekçesi
 4. Atanmaya Hak Kazanan Akademisyenler için Beyan Formu
 5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
 6. Öğretim Elamanı Bilgi Formu (Görev Süresi Uzatımı İçin)
 7. Maaş Yük Tablosu Formları
  Hizmet Damgalı Pasaport Formu
 8. Yeşil Pasaport Başvuru Formu
 9. İdari Personel Bilgi Formu
 10. Akademik Personel Bilgi Formu
 11. Mal Bildirim Formu ve Zarfı
 12. Aile Yardım Beyannamesi 
 13. Aile Durumu Bildirim Formu
 14. Kimlik Kartı Başvuru Formu (İdari)
 15. Kimlik Kartı Başvuru Dilekçesi ve Kimlik Kartı Başvuru Formu (Akademik)
 16. İlişik Kesme Formu
 17. Aday Personelin Staj Değerlendirme Formu
 18. Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedi
 19. Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedi (39. maddesine göre)
 20. Ön Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları için)
 21. Ön Değerlendirme Formu (Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için)
 22. Ön Değerlendirme Formu (Rektörlüğe Bağlı Bölümler ve Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler İçin Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Eğitim-Öğretim Planlayıcısı kadroları için)
 23. Nihai Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları için)
 24. Nihai Değerlendirme Formu (Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için)
 25. Nihai Değerlendirme Formu (Rektörlüğe Bağlı Bölümler ve Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler İçin Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Eğitim-Öğretim Planlayıcısı kadroları için)
 26. Akademik Personel Başvuru Dilekçe Örneği
 27. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş formatı
 28. Profesörlüğe ilk atananlar için Bilgi Formu
 29. Profesörlüğe İlk Atananlar için Özgeçmiş Formu
 30. Noter önünde Re’sen tanzim edilecek taahhütname (yurt içi görevlendirmelerde-ÖYP kapsamında)
 31. Maaş Nakil Bildirimi
 32. Öğrenim Değişikliği Dilekçesi
 33. Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
 34. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
 35. Akademik Personel Kadro Talep Formu
 36. 35.madde ile Başka bir Üniversiteye Lisansüstü Eğitim yapmak üzere gönderilen Araştırma Görevlilerinin hazırlaması gereken Taahhüt ve Kefalet Senedi
 37. Promosyon Ödeme Tablosu
 38. Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
 39. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Olarak Görev Yapmayı Talep Eden Şahısların Getirmesi Gereken Evrak
 40. ÖYP Kapsamında Atanan Araştırma Görevlileri İçin Başvuru Formu
 41. Jüri Üyesi Ücret Talep Formu
 42. 1416 sayılı Kanun Kapsamında Atanma İçin Gerekli Evraklar
 43. 1416 sayılı Kanun Kapsamında Atanma Başvuru Dilekçesi

 

Personel Daire Başkanlığı

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.