1. Üniversitemiz Sürekli İşçi (İşçi) kadrosunda çalışan (696 sayılı KHK gereğince kadroya geçenler) personelin iş sözleşmesi ve ceza cetveli

 2. Personel Özlük İşleri Programı Yetki Talep Formu

 3. İdari Personel Bilgi Formu

 4. Mal Bildirim Formu ve Zarfı

 5. Aile Yardım Beyannamesi 

 6. Aile Durumu Bildirim Formu

 7. İlişik Kesme Formu

 8. Aday Personelin Staj Değerlendirme Formu

 9. Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedi

 10. Maaş Nakil Bildirimi

 11. Öğrenim Değişikliği Dilekçesi

 12. Tebliğ-Tebellüğ Belgesi

 13. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

 14. Promosyon Ödeme Tablosu

  twitter


   

Personel Daire Başkanlığı