1. Üniversitemiz Sürekli İşçi (İşçi) kadrosunda çalışan (696 sayılı KHK gereğince kadroya geçenler) personelin iş sözleşmesi ve ceza cetveli

 2. Personel Özlük İşleri Programı Yetki Talep Formu

 3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 4. İdari Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

 5. İdari Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

 6. İdari Personel Bilgi Formu

 7. Mal Bildirim Formu ve Zarfı

 8. Aile Yardım Beyannamesi 

 9. Aile Durumu Bildirim Formu

 10. Kimlik Kartı Başvuru Formu (İdari)

 11. İlişik Kesme Formu

 12. Aday Personelin Staj Değerlendirme Formu

 13. Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedi

 14. Maaş Nakil Bildirimi

 15. Öğrenim Değişikliği Dilekçesi

 16. Tebliğ-Tebellüğ Belgesi

 17. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

 18. Promosyon Ödeme Tablosu

  twitter


   

Personel Daire Başkanlığı