İDARİ PERSONEL BİRİMİ Görev ve Sorumluluklar

 

 • İdari kadrolarda, Bütçe Kanununda belirtilen esaslar çerçevesinde açıktan ve naklen atanacak personel sayıları ve mevcut boş unvanlar belirlenmesi,
 • KPSS ile alınacak personelin nitelik kod klavuzundaki kriterlere göre incelenmesi,
 • Kadro İptal-İhtas, Dolu-Boş,derece ve unvan değişikliği,açıktan atamam kullanım izni ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 • 3 aylık dönemler halinde periyodik bildirimlerin yapılması.(Dolu-Boş kadroların Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı'na bildirilmesi)
 • Personel ihtiyacına göre, Devlet Personel Başkanlığından kadro talep edilmesi,
 • Devlet Personel Başkanlığı e-Devlet sistemine güncel bilgilerin girilmesi ,
 • İdari personelin terfi, intibak, hizmet değerlendirmesi v.b. özlük işlemlerinin yapılması,
 • Aday Memurların alınması ile ilgili işlemlerin yapılmasını ve dosyaların açılabilmesi için evrakların tamamlanmasını sağlamak,
 • İdari personelin yurtiçi, yurtdışı görevlendirmeleri ile ilgili yazışmaların yapılması,
 • Askere sevk,tehir işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Birimlerdeki hizmetlerin aksamaması için ihtiyaç duyulan ve yeni açılan birimlere 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre personel görevlendirmelerinin yapılması,
 • Kadrolu personel bilgilerinin e-Bütce sistemine girilmesi
 • İdari personelin pasaport yazışmalarını yapmak,
 • Akademik-İdari personelin kimlik kartlarının hazırlanması.

Personel Daire Başkanlığı