Duyurular

1- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun "Ailenin Korunması Hakkı" konulu, 22/05/2019 tarihli ve E.830 sayılı yazısına buradan ulaşabilirsiniz. 

Öğretim Elemanı İlanları ve Sonuçları

1- 26/12/2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim elemanı ilanımızın ön değerlendirme neticesine buradan ulaşabilirsiniz. (21/01/2019)

2- 28/12/2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma" projesi kapsamında "Ormancılık ve Tabiat Turizmi" sahasında öğretim elemanı ilanımızın ön değerlendirme neticesine buradan ulaşabilirsiniz. (23/01/2019)

3- 28/12/2018 tarihinde yayımlanan Araştırma Görevlisi ilanı ile alakalı 12/01/2019 tarihli düzeltme ilanının ön değerlendirme neticesine buradan ulaşabilirsiniz. (30/01/2019)

4- 26/12/2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim elemanı ilanımızın nihai değerlendirme neticesine buradan ulaşabilirsiniz. (13/02/2019)

5- 28/12/2018 tarihinde yayımlanan Araştırma Görevlisi ilanı ile alakalı 12/01/2019 tarihli düzeltme ilanının nihai değerlendirme neticesine buradan ulaşabilirsiniz. (20/02/2019)

6- 28/12/2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma" projesi kapsamında "Ormancılık ve Tabiat Turizmi" sahasında öğretim elemanı ilanımızın nihai değerlendirme neticesine buradan ulaşabilirsiniz. (21/02/2019)

7- Kastamonu İdare Mahkemesine 2018/1218 E. sayılı dosya üzerinden açılan dava sonucu 2019/1057 karar numarası ile verilen "İptal Kararı" gereğince 30/05/2018 tarihli ön değerlendirme yeniden yapılmıştır. Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı ön değerlendirme sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. (09/09/2019)

  

Kadro Taleplerinde Gereken Evrak

1- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince kadro talebinde bulunurken Başkanlığımıza gönderilmesi gereken evraka burdan ulaşabilirsiniz.

  

2020 Norm Kadro Planlaması

Üniversitemizin 2020 yılı norm kadro planlaması; "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in 4. maddesinin 8. fıkrası gereğince belirlenmiştir.

1- 12/12/2019 tarihli ve 2019/10-201 sayılı Senato Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

2- 2020 yılı Norm Kadro Planlamasına buradan ulaşabilirsiniz.

twitter

Personel Daire Başkanlığı