AKADEMİK PERSONEL BİRİMİ Görev ve Sorumluluklar

 

 • Akademik Personelin atamalarının yapılması,
 • 1416 Sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına yurtdışı lisansüstü öğrenim görenlerin takibi,
 • 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca diğer Üniversitelerden gelen Araştırma Görevlilerinin atamaları,
 • 2547 sayılı Kanunun 31, 32, 33/a, 33/e, 50/d maddeleri uyarınca görev süresi uzatmalarının yapılması,
 • Öğretim elemanlarının yurtiçi, yurtdışı görevlendirmeleri ile ilgili yazışmaların yapılması,
 • Akademik personelin terfi,intibak,hizmet değerlendirilesi gibi özlük haklarını takip ederek, değerlendirmelerini yapmak,
 • Üniversitede çalışan yabancı uyruklu öğretim elemanları ile ilgili işlemlerin yapılması,
 • Askere sevk,tehir işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Fakülte Dekanları, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve Merkez Müdürleri ile Koordinatörlerin atanması, görev sürelerinin takip edilmesi,
 • Pasaport İşlemleri,
 • Akademik kadro takip işlemleri,
 • Akademik ilanların hazırlanması,
 • Bilgisayar ortamında personel bilgi takip işlemeleri,
 • Kongre, konferans,panel,sempozyum görevlendirmeleri.

Personel Daire Başkanlığı