sempozyum

 

Şule SOLAKOĞLU

Daire Başkanı V.

İletişim Bilgileri

Tel: 0366 280 1576

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SEKRETERYA

Perihan ŞAHİN

Unvanı: Sürekli İşçi

İletişim Bilgileri

Tel: 0366 280 1576

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Daire Başkanlığı sekreterliği, gelen-giden evrak kayıtları, yatay geçiş-staj-yaz okulu notları ile ilgili yazışmalar. Başkanlığımıza ait e-postaların takibi, web sayfasının düzenlenmesi, rehber veri girişi işlemleri, Resmi Gazetenin takibi ve Başkanlığın vereceği diğer iş ve işlemler.

 

Erdem ZENGİN

Şube Müdürü

İletişim Bilgileri

Tel: 0366 280 1583

E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

İlknur ARICAN

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

İletişim Bilgileri

Tel: 0366 280 1580

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontenjanların ÖSYM ve YÖK’e bildirilmesi, Diploma ve Diploma Eki Basımı, Akademik Takvim Hazırlıkları, Yönetmelik ve Yönerge Çalışmaları, YÖKSİS ile İlgili İşlemler. YKS-DGS ve Yatay geçiş ile ilgili duyuruların hazırlanması. Faaliyet raporunun hazırlanması. Başkanlığımıza ait e-postaların ve Resmi Gazetenin takibi. Başkanlığın vereceği diğer iş ve işlemler.

 

Nuray BIDAK

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

İletişim Bilgileri

Tel: 0366 280 1573

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program Açma ve Öğrenci Alımı ile ilgili işlemler, Senatoya girecek evrakların hazırlanması, Yönetmelik ve yönerge değişiklikleri ve YÖKSİS ile ilgili işlemler, kontenjanların ÖSYM ve YÖK’e bildirilmesi, Akademik Takvim hazırlıkları, Yatay Geçiş ile ilgili yazışmalar, Faaliyet raporlarının hazırlanması, Başkanlığımıza ait e-postaların ve Resmi Gazetenin takibi. Başkanlığın vereceği diğer iş ve işlemler.

 

Kerime DEMİRCİ

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

İletişim Bilgileri

Tel: 0366 280 15 72

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diploma ve Diploma Eki basımı, Yönetmelik ve Yönerge Çalışmaları. Staj ve yaz okulu notları ile ilgili yazışmalar. Faaliyet raporunun hazırlanması, Başkanlığımıza ait e-postaların takibi. Resmi gazetenin takibi. Başkanlığın vereceği diğer iş ve işlemler.

 

Süheyla KILIÇ

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

İletişim Bilgileri

Tel: 0366 280 1400

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi ile ilgili işlemler. YÖKSİS ile ilgili yazışmalar, Bologna süreci ile ilgili işlemler, Faaliyet raporunun hazırlanması.  Başkanlığımıza ait e-postaların takibi. Resmi gazetenin takibi. Başkanlığın vereceği diğer iş ve işlemler.

 

Gülhan YÜCE

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

İletişim Bilgileri

Tel: 0366 280 1667

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Malzeme alımı ve taşınır kayıt işlemleri, Maaş mutemetliği, gelen-giden evrak kayıtları. Burslar-stajlar-Yaz Okulu notları-yatay geçiş ile ilgili yazışmalar. Yaz okulu iadeleri. Personel İzin takipleri, Personel İşleri, Harçsız öğrenci pasaportu, e-postaların takibi, web sayfasının düzenlenmesi, faaliyet raporlarının hazırlanması. Resmi gazetenin takibi. Başkanlığın vereceği diğer iş ve işlemler.

 

Halit DAĞLIOĞLU

Unvanı: Memur

İletişim Bilgileri

Tel: 0366 280 1666

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Öğrenci kimlik kartı basım işleri, Disiplin cezası alan öğrenciler ile ilgili işlemler, Harçsız öğrenci pasaportu, Yatay geçiş-staj-yaz okulu notları ile ilgili yazışmalar. Başkanlığımıza ait e-postaların kontrolü. Resmi gazetenin takibi. Başkanlığın vereceği diğer iş ve işlemler.

 

Kerim SÖYLEMEZ

Unvanı: Memur

İletişim Bilgileri

Tel: 0366 280 1574

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi ile ilgili işlemler. Meksisle ilgili yazışmalar. Yabancı Uyruklu öğrenci işlemleri, Study In Turkey sayfasının düzenlenmesi, İl göç idaresi ile ilgili yazışmalar, staj yazılarının takibi. Başkanlığımız e-postalarının takibi. Resmi gazetenin takibi. Başkanlığın vereceği diğer iş ve işlemler.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı