T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ifa edilen Yükseköğretim Kurumları İmtihanında gösterdiğiniz başarıdan dolayı siz değerli talebelerimizi kutlar, öğrenim hayatınızda başarılarınızın devamını dileriz.

Aşağıda internet üzerinden yapılacak olan ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri ile ilgili bilgiler ve gerekli evrak bulunmaktadır. Aşağıda yer alan bilgiler size ön kayıt ve kesin kayıt işlemlerinizi ve sizden talep edilen evrakı göstermektedir. Bu yazıyı dikkatlice okuyup her adımı özenli bir şekilde yerine getirirseniz kayıt işleminiz doğru bir şekilde tamamlanmış olacaktır.

1.KAYIT İŞLEMLERİ

2018- YKS ek yerleştirme neticesinde Üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adaylar 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında şahsen gelerek kayıt yaptıracaklardır. Kayıt işlemlerine ait görsel için tıklayınız.

2.ÖĞRENİM ÜCRETİ VE KATKI PAYI (İkinci öğretim talebeleri içindir, birinci öğretim talebelerinden alınmayacaktır)

 • Öğrenim ücretleri 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında Öğrenci Numarası ile birlikte Ziraat Bankasının Türkiye’de bulunan herhangi bir ATM’sinden yatırılabilecektir.
 • 2018-2019 akademik yılı için belirlenen öğrenim ücreti bilgisi için tıklayınız.
 • Not: Şehit ve gazi yakınları durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ikinci öğretim talebesi olsalar dahi katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

3. ÖN KAYIT

 • “Ön Kayıt” yapmanız mecburidir.
 • Ön kayıt işlemi için öncelikle talebe numaranızı edinmeniz gerekmektedir. talebe numaranızı https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx linkinden öğrenebilirsiniz.
 • Öğrenci numaranızı aldıktan sonra https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx adresi aktif hale geldiğinde Ön kayıt işlemlerinizi yaptıracağınız internete bağlı bir bilgisayardan söz konusu adresten T.C. Kimlik numaranız, baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi  yazarak sisteme giriniz.
 • Bütün noksan bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basınız. Formu doldururken büyük harf kullanmaya dikkat ediniz. Böylece ön kayıt işleminiz bitmiş olacaktır. “Yazdır” butonuna basıp çıktısını alarak altına tarih ve imzanızı atınız.
 • Ayrıca öncelikle ÖSYM tarafından gönderilen bilgilerinizde bir yanlışlık varsa belirleyip kesin kayıt anında görevliye bildiriniz. Eğitim hayatınız boyunca kullanmanız gereken diğer noksan bilgilerinizi doldurunuz.

4. KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER;

Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında şahsen müracaat ederek geçici kayıt yaptıracaklardır. Bu tarihler arasında kayıt yaptırmayan adayların daha sonra kayıtları yapılmayacaktır. Adaylar 31 Aralık 2018 tarihine kadar mezun olduklarını gösterir evrakı kayıt yaptırdıkları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda teslim edeceklerdir. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyen adayların geçici kayıtları silinecektir.

5. ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olan kesin kayda gelirken aşağıda belirtilen evrakı  getirerek Kayıt Bürosundaki görevlilere teslim ediniz.

 • Ön kayıt evrakı (imzalı)
 • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet evrakının aslı (noter tasdikli fotokopi kabul edilmeyecektir)
 • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında ya da mezuniyet evrakında belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi evrak (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı tertip eden merkezin adı yazılmaktadır.)
 • İkametgâh Beyan Formunu da doğru şekilde doldurarak altına tarih ve imzanızı atınız. Form için tıklayınız.
 • 12 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
 • ÖSYM sonuç belgesi (internet çıktısı)
 • Heyet raporu (Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Programı, Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik I. ve II. Öğretim programları ile Taşköprü MYO İlk ve Acil Yardım I. ve II. öğretim programı için)
 • Öğrenim ücreti makbuzu (İkinci Öğretim Programlarına yerleşen adaylar) Öğrenim ücretleri üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ön kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine öğrenci numaranızla 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında yatırabilirsiniz.

Bu evrakı teslim edip öğrenci belgenizi ve öğrenci kimlik kartınızı aldığınızda kayıt işleminiz sona erecektir.

Engelli Talebeler İçin Sağlık Raporu

Doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi sebebiyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar, kayıt yaptırdığında bu raporu ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundaki talebe işleri birimlerine teslim etmekle yükümlüdür.

6. ÜNİVERSİTEYE GELEREK ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN KAYIT YERİ VE TARİHLERİ

2018-YKS ek yerleştirme neticesinde Üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adaylar listede belirtilen yer ve tarihlerde kendilerinden talep edilen evrakla birlikte kesin kayıt işlemini gerçekleştirebilirler. Liste için tıklayınız.

7. DERS KAYDI

Kesin kayıt işleminizi yaptıktan sonra, 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında talebe bilgi sistemine (https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) girerek 2018-2019 akademik yılı güz dönemi ders kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir.

Öğrenci bilgi sistemi giriş menüsünde;

Kullanıcı adı; öğrenci numaranız

Şifre ise; TC Kimlik numaranızın ilk 5 hanesi olarak belirlenmiştir.

8. YABANCI DİL HAZIRLIK

Hazırlık sınıfları (Bozkurt Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı hariç) Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Külliyesi’nde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde açılmaktadır. Bozkurt Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı hazırlık sınıfı talebeleri hazırlık eğitimlerini Bozkurt Meslek Yüksekokulu’nda almaktadır.

 • 2018-YKS ek yerleştirme kılavuzunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlara yeni kayıt yaptıran talebeler 1 yıl süre ile isteğe bağlı İngilizce hazırlaık sınıfında öğrenim görebilirler.
 • Hazırlık sınıfına kayıt olabilmek için müracaat dilekçesini Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliğine teslim etmeniz yeterlidir. Dilekçe için tıklayınız.

9. İZİN/KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi sebepler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında bir dilekçe ile İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokula müracaat edebilirler.

10. MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış olduğunuz dersler varsa, muafiyet dilekçesi ve ders içerikleriyle birlikte on gün içerisinde tarihleri arasında öğrenci işleri biriminize müracaat edebilirsiniz.

ÖNEMLİ!!!

 • Süresi içerisinde şahsen kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • Kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Kesin kayıt için şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Postayla kayıt yapılmaz.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Üniversitemize ait yurt bulunmamaktadır. Yurtlarla ilgili talepleriniz için Kredi Yurtlar Kurumu (Kastamonu Müdürlüğü) ya da özel yurtlarla irtibata geçebilirsiniz.

Üniversitemiz 2018-2019 eğitim öğretim yılı akademik takvimine https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/2012-09-04-10-53-11/menu-as-ogrenciisleri-akademiktakvim-tr  web adresinden ulaşabilirsiniz.

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş İmtihanında gösterdiğiniz başarıdan dolayı siz değerli talebelerimizi kutlar, öğrenim hayatınızda başarılarınızın devamını dileriz.

Aşağıda internet üzerinden ifa edilecek olan ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri ile ilgili bilgiler ve gerekli evrak bulunmaktadır. Aşağıda yer alan bilgiler size ön kayıt ve kesin kayıt süresince yapmanız gerekenleri ve sizden talep edilen evrakı göstermektedir. Bu yazıyı dikkatlice okuyup her adımı özenli bir şekilde yerine getirirseniz kayıt işleminiz doğru bir şekilde tamamlanmış olacaktır.

1. KAYIT İŞLEMLERİ

2018- DGS neticesinde Üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adaylar 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında şahsen gelerek kayıt yaptıracaklardır. Kayıt sürecine ait görsel için tıklayınız.                

2. ÖĞRENİM ÜCRETİ VE KATKI PAYI (İkinci öğretim talebeleri içindir, birinci öğretim talebelerinden alınmayacaktır)

 • Öğrenim ücretleri 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında Talebe Numarası ile birlikte Ziraat Bankasının Türkiye’de bulunan herhangi bir ATM’sinden yatırılabilecektir.
 • 2018-2019 yılı için belirlenen öğrenim ücreti bilgisi için tıklayınız.
 • Not: Şehit ve gazi yakınları durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ikinci öğretim talebesi olsalar dahi katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

3. ÖN KAYIT

 • “Ön Kayıt” işlemi mecburidir. Ön Kayıtın e-kayıt ile ilgisi yoktur.
 • Ön kayıt işlemi için öncelikle talebe numaranızı edinmeniz gerekmektedir. Talebe numaranızı https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx linkinden öğrenebilirsiniz.
 • Talebe numaranızı aldıktan sonra https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresi aktif hale geldiğinde ön kayıt işlemleriniz için internete bağlı bir bilgisayardan söz konusu adresten T.C. Kimlik numaranız, baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi  yazarak sisteme giriniz.
 • Bütün noksan bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basınız. Formu doldururken büyük harf kullanmaya dikkat ediniz. Böylece internetten ön kayıt işleminiz bitmiş olacaktır. “Yazdır” butonuna basıp çıktısını alarak altına tarih ve imzanızı atınız.
 • Ayrıca öncelikle ÖSYM tarafından gönderilen bilgilerinizde bir yanlışlık varsa belirleyip kesin kayıt anında görevliye bildiriniz. Eğitim hayatınız boyunca kullanmanız gereken diğer noksan bilgilerinizi doldurunuz.

4. KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER;

2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme imtihanı, tek ders imtihanı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans talebelerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2018-2019 akademik yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2018 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 05/09/2017 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

5. KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ EVRAK

21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak olan kesin kayda gelirken aşağıdaki evrakı getirerek Kayıt Bürosundaki kayıt personeline teslim ediniz.

 • Ön kayıt evrakı (imzalı)
 • Adayın mezun olduğu önlisans programına ait diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (noter tasdikli fotokopi geçerli değildir)
 • İkametgâh Beyan Formunu da doğru şekilde doldurarak altına tarih ve imzanızı atınız. Form için tıklayınız.
 • 6 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
 • DGS netice evrakı (internet çıktısı)
 • Transkript ve Ders Muhteviyatı
 • Öğrenim ücreti makbuzu (İkinci Öğretim Programlarına yerleşen adaylar) Öğrenim ücretleri üniversitemiz web sayfasında ilan edilmiş olup, ön kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine öğrenci numaranızla 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yatırabilirsiniz.

Bu evrakı teslim edip talebe evrakınızı ve talebe kimlik kartınızı aldığınızda kayıt işleminiz sona erecektir.

Engelli Talebeler İçin Sağlık Raporu

Doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi sebebiyle toplumsal hayata uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, iyileştirme, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için E-Kayıt ile kayıt işlemi ifa edilmiş olsa dahi talebe üniversiteye geldiğinde bu raporu ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundaki talebe işleri birimlerine teslim etmekle mesuldür.

6. KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN KAYIT YERİ VE TARİHLERİ

2018 DGS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adaylar listede belirtilen yer ve tarihlerde kendilerinden talep edilen evrakla birlikte kesin kayıt işlemini tamamlayabilirler. Liste için tıklayınız.

7. DERS KAYDI

Kesin kayıt işleminizi tamamladıktan sonra, 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında talebe bilgi sistemine (https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) girerek 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi ders kaydınızı ifa etmeniz gerekmektedir.

Öğrenci bilgi sistemi giriş menüsünde;

Kullanıcı adı; öğrenci numaranız

Şifre ise; TC Kimlik numaranızın ilk 5 hanesi olarak belirlenmiştir.

8. YABANCI DİL HAZIRLIK

Hazırlık sınıfları Kastamonu Üniversitesi Merkez Külliyesi’nde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde açılmaktadır.

 • 2018-YKS Kılavuzunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlara yeni kayıt işlemini ifa eden talebeler (Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu) 1 yıl süreyle İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görebilirler.
 • Hazırlık sınıfına kayıt olabilmek için müracaat dilekçesini Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliğine teslim etmeniz yeterlidir. Dilekçe için tıklayınız.

9. İZİN/KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi sebepler ile devam etmek istemeyen talebelerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında bir dilekçe ile İlgili Fakülte/Yüksekokula müracaat edebilirler.

10. MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış olduğunuz dersler varsa, muafiyet dilekçesi ve ders muhteviyatı ile birlikte 03 Ekim 2018 tarihine kadar İlgili Fakülte/Yüksekokulun talebe işleri birimine müracaat edebilirsiniz.

ÖNEMLİ!!!

 • Süresi içerisinde şahsen kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • Kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Kesin kayıt için şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Postayla kayıt işlemi ifa edilmez..
 • Kayıt süreleri içinde bu işlemleri yapıp evrakını teslim etmeyenlerin kayıtları geçersiz sayılacaktır.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri tatbik etmeye yetkilidir.
 • Üniversitemize ait yurt bulunmamaktadır. Yurtlarla ilgili talepleriniz için Kredi Yurtlar Kurumu (Kastamonu Müdürlüğü) ya da özel yurtlarla irtibata geçebilirsiniz.

Üniversitemiz 2018-2019 eğitim öğretim yılı akademik takvimine https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ogrenci-isleri/akademik-takvim web adresinden ulaşabilirsiniz.

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Yükseköğretime Geçiş ve Lisans Yerleştirme Sınavlarında gösterdiğiniz başarıdan dolayı siz değerli öğrencilerimizi kutlar, öğrenim hayatınızda başarılarınızın devamını dileriz.

Aşağıda internet üzerinden yapılacak olan ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri ile ilgili bilgiler ve gerekli belgeler bulunmaktadır. Aşağıda yer alan bilgiler Size ön kayıt ve kesin kayıt süresince yapmanız gerekenleri ve Sizden istenen belgeleri göstermektedir. Bu yazıyı dikkatlice okuyup her adımı özenli bir şekilde yerine getirirseniz yapacağınız kayıt sorunsuzca bitirilmiş olacaktır.


1.KAYIT İŞLEMLERİ

2017- YGS ve LYS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adaylar için e-kayıtlar 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında, üniversiteye gelerek kayıt yaptıracak adaylar için ise 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt sürecine ilişkin görsel için tıklayınız.

2. ÖĞRENİM ÜCRETİ VE KATKI PAYI (İkinci öğretim öğrencileri içindir, birinci öğretim öğrencilerinden alınmayacaktır)

 • Öğrenim ücretleri 11 Ağustos 2017 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Öğrenci Numarası ile birlikte Ziraat Bankasının Türkiye’de bulunan herhangi bir ATM’sinden yatırılabilecektir.
 • 2016-2017 yılı için belirlenen öğrenim ücreti bilgisi için tıklayınız. (2017-2018 yılı için katkı payı ve öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu Kararı açıklandıktan sonra ilan edilecektir.)
 • Not : Şehit ve gazi yakınları durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla ikinci öğretim öğrencisi olsalar dahi katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.


3. ÖN KAYIT

 • "Ön Kayıt" yapmanız zorunludur. Ön Kayıtın e-kayıt ile ilgisi yoktur.
 • Ön kayıt işlemi için öncelikle öğrenci numaranızı edinmeniz gerekmektedir. Öğrenci numaranızı

  https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx linkinden öğrenebilirsiniz.
 • Öğrenci numaranızı aldıktan sonra 

  https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx adresi aktif hale geldiğinde Ön kayıt işlemlerinizi yaptıracağınız internete bağlı bir bilgisayardan söz konusu adresten T.C. Kimlik numaranız, baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi  yazarak sisteme giriniz.
 • Tüm eksik bilgileri doldurduktan sonra "Kaydet" butonuna basınız. Formu doldururken büyük harf kullanmaya dikkat ediniz. Böylece internetten ön kayıt işleminiz bitmiş olacaktır. "Yazdır" butonuna basıp çıktısını alarak altına tarih ve imzanızı atınız.
 • Ayrıca Öncelikle ÖSYM tarafından gönderilen bilgilerinizde bir yanlışlık varsa belirleyip kesin kayıt anında görevliye bildiriniz. Eğitim hayatınız boyunca kullanmanız gereken diğer eksik bilgilerinizi doldurunuz.

4. ELEKTRONİK KAYIT (E-Kayıt)

201-2018 Eğitim-Öğretim döneminde Yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemlerinin e-devlet kapısı üzerinden yapılması planlanmıştır. Bununla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • Öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. (İsteyen öğrenci üniversiteye gelerek kaydını yaptırabilir.) Online kayıtlar 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Özel yetenek programlarına yerleşen öğrenciler online kayıt yaptıramayacaklardır. Ayrıca kayıtlarda sağlık raporu isteyen Üniversitemiz Taşköprü Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (I. ve II. Öğretim) programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler de online kayıt yaptıramayacaklardır. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrencilerin, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayacaktır.
 • Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.
 • Elektronik kayıt yaptıracak öğrenciler 11-16  Ağustos 2017 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında açılacak olan "Üniversite E-Kayıt" seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.
 • E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve Üniversitemize yönlendirilecektir.
 • E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.
 • Kayıt işlemini online yapan öğrenciler 05-20 Eylül 2017 tarihleri arasında aşağıda istenen belgelerle birlikte gelerek ders onaylarını yaptırmak zorundadırlar. Belgelerini eksik getirenlerin ders kayıtları yapılmayacaktır.

NOT: E-kayıt sürecinde size yardımcı olacak e-kayıt kılavuzu için tıklayınız.

Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler;

Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında şahsen başvurarak geçici kayıt yaptıracaklardır. Bu tarihler arasında kayıt yaptırmayan adayların daha sonra kayıtları yapılmayacaktır. Geçici kayıtları yapılan Adaylar 29 Aralık 2017 tarihine kadar mezun olduklarına ilişkin belgeyi kayıt yaptırdıkları fakülte/meslek yüksekokulunda teslim edeceklerdir. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyen adayların geçici kayıtları silinecektir.

5. ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak olan kesin kayda gelirken aşağıdaki evrakla beraber söz konusu belgeleri getirerek Kayıt Bürosundaki görevlilere teslim ediniz.

 • Ön kayıt belgesi (imzalı)
 • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (noter tasdikli fotokopi kabul edilmeyecektir).
 • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında ya da mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 • İkametgâh Beyan Formunu da doğru şekilde doldurarak altına tarih ve imzanızı atınız. Form için tıklayınız.
 • 12 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
 • ÖSYM sonuç belgesi (internet çıktısı)
 • Heyet raporu (Taşköprü MYO İlk ve Acil Yardım I. ve II. öğretim programı için)
 • Öğrenim ücreti makbuzu (İkinci Öğretim Programlarına yerleşen adaylar) Öğrenim ücretleri üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ön kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine öğrenci numaranızla 11-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yatırabilirsiniz.

Bu belgeleri teslim edip öğrenci belgenizi ve öğrenci kimlik kartınızı aldığınızda kayıt işleminiz sona erecektir.

Özürlü Öğrenciler İçin Sağlık Raporu

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde bu raporu ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundaki öğrenci işleri birimlerine teslim etmekle yükümlüdür.

6. ÜNİVERSİTEYE GELEREK ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN KAYIT YERİ VE TARİHLERİ

2017 - YGS ve LYS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adaylardan şahsen başvuru yapacak olanlar listede belirtilen yer ve tarihlerde kendilerinden talep edilen belgelerle birlikte kesin kayıt işlemini gerçekleştirebilirler. Liste için tıklayınız.

7. DERS KAYDI

Kesin kayıt işleminizi yaptıktan sonra, 05-20 Eylül 2017 tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemine (https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) girerek 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz dönemi ders kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir.

Öğrenci bilgi sistemi giriş menüsünde;

Kullanıcı adı; öğrenci numaranız

Şifre ise; TC Kimlik numaranızın ilk 5 hanesi olarak belirlenmiştir.

8. YABANCI DİL HAZIRLIK

Hazırlık sınıfları Kastamonu Üniversitesi Merkez kampüsünde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde açılmaktadır.

 • 2017-ÖSYS Kılavuzunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlara yeni kayıt yaptıran öğrenciler (Fakülte- Meslek Yüksekokulu) 1 yıl süreyle İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görebilir.
 • Hazırlık sınıfına kayıt olabilmek için http://ydyo.kastamonu.edu.tr adresindeki dilekçeyi Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliğine teslim etmeniz yeterlidir.

9. İZİN/KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında bir dilekçe ile İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokula başvurabilirler.

10. MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış olduğunuz dersler varsa, muafiyet dilekçesi ve ders içerikleriyle birlikte 18-26 Eylül 2017 tarihleri arasında öğrenci işleri biriminize başvurabilirsiniz.

 

ÖNEMLİ!!!

 • Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • Kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Kesin kayıt için şahsen (e-kayıt yapan öğrenciler hariç) başvurmanız gerekmektedir. Postayla kayıt yapılmaz.
 • Kayıt süreleri içinde bu işlemleri yapıp belgelerini teslim etmeyenlerin kayıtları geçersiz sayılacaktır.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Üniversitemize ait yurt bulunmamaktadır. Yurtlarla ilgili talepleriniz Kredi Yurtlar Kurumu (Kastamonu Müdürlüğü) ya da özel yurtlarla irtibata geçebilirsiniz.

Üniversitemiz 2017-2018 eğitim öğretim yılı akademik takvimine https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ogrenci-isleri/menu-as-ogrenciisleri-akademiktakvim-tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

Alt Kategoriler

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı