sempozyum

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi ve Ders Bilgi Paketleri

Bologna Süreciyle Avrupa Birliği Ülkeleri yükseköğretim kurumlarını yeterlikler çerçevesinde değerlendirmeyi ve Avrupa genelinde ortak bir kalite anlayışı oluşturmayı hedeflemektedir. Bologna Bilgi Sistemi ile Üniversitemizin eğitim - öğretim süreçlerinin tanımlı, şeffaf ve sürekli geliştirilebilir bir çerçeveye taşınması hedeflenmektedir.

Bologna Bilgi Sistemine erişmek için Tıklayınız.

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ifa edilen Yükseköğretim Kurumları İmtihanında gösterdiğiniz başarıdan dolayı siz değerli talebelerimizi kutlar, öğrenim hayatınızda başarılarınızın devamını dileriz.

Aşağıda internet üzerinden yapılacak olan ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri ile ilgili bilgiler ve gerekli evrak bulunmaktadır. Aşağıda yer alan bilgiler size ön kayıt ve kesin kayıt işlemlerinizi ve sizden talep edilen evrakı göstermektedir. Bu yazıyı dikkatlice okuyup her adımı özenli bir şekilde yerine getirirseniz kayıt işleminiz doğru bir şekilde tamamlanmış olacaktır.

1.KAYIT İŞLEMLERİ

2018- YKS ek yerleştirme neticesinde Üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adaylar 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında şahsen gelerek kayıt yaptıracaklardır. Kayıt işlemlerine ait görsel için tıklayınız.

2.ÖĞRENİM ÜCRETİ VE KATKI PAYI (İkinci öğretim talebeleri içindir, birinci öğretim talebelerinden alınmayacaktır)

 • Öğrenim ücretleri 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında Öğrenci Numarası ile birlikte Ziraat Bankasının Türkiye’de bulunan herhangi bir ATM’sinden yatırılabilecektir.
 • 2018-2019 akademik yılı için belirlenen öğrenim ücreti bilgisi için tıklayınız.
 • Not: Şehit ve gazi yakınları durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ikinci öğretim talebesi olsalar dahi katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

3. ÖN KAYIT

 • “Ön Kayıt” yapmanız mecburidir.
 • Ön kayıt işlemi için öncelikle talebe numaranızı edinmeniz gerekmektedir. talebe numaranızı https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx linkinden öğrenebilirsiniz.
 • Öğrenci numaranızı aldıktan sonra https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx adresi aktif hale geldiğinde Ön kayıt işlemlerinizi yaptıracağınız internete bağlı bir bilgisayardan söz konusu adresten T.C. Kimlik numaranız, baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi  yazarak sisteme giriniz.
 • Bütün noksan bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basınız. Formu doldururken büyük harf kullanmaya dikkat ediniz. Böylece ön kayıt işleminiz bitmiş olacaktır. “Yazdır” butonuna basıp çıktısını alarak altına tarih ve imzanızı atınız.
 • Ayrıca öncelikle ÖSYM tarafından gönderilen bilgilerinizde bir yanlışlık varsa belirleyip kesin kayıt anında görevliye bildiriniz. Eğitim hayatınız boyunca kullanmanız gereken diğer noksan bilgilerinizi doldurunuz.

4. KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER;

Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında şahsen müracaat ederek geçici kayıt yaptıracaklardır. Bu tarihler arasında kayıt yaptırmayan adayların daha sonra kayıtları yapılmayacaktır. Adaylar 31 Aralık 2018 tarihine kadar mezun olduklarını gösterir evrakı kayıt yaptırdıkları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda teslim edeceklerdir. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyen adayların geçici kayıtları silinecektir.

5. ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olan kesin kayda gelirken aşağıda belirtilen evrakı  getirerek Kayıt Bürosundaki görevlilere teslim ediniz.

 • Ön kayıt evrakı (imzalı)
 • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet evrakının aslı (noter tasdikli fotokopi kabul edilmeyecektir)
 • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında ya da mezuniyet evrakında belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi evrak (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı tertip eden merkezin adı yazılmaktadır.)
 • İkametgâh Beyan Formunu da doğru şekilde doldurarak altına tarih ve imzanızı atınız. Form için tıklayınız.
 • 12 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
 • ÖSYM sonuç belgesi (internet çıktısı)
 • Heyet raporu (Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Programı, Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik I. ve II. Öğretim programları ile Taşköprü MYO İlk ve Acil Yardım I. ve II. öğretim programı için)
 • Öğrenim ücreti makbuzu (İkinci Öğretim Programlarına yerleşen adaylar) Öğrenim ücretleri üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ön kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine öğrenci numaranızla 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında yatırabilirsiniz.

Bu evrakı teslim edip öğrenci belgenizi ve öğrenci kimlik kartınızı aldığınızda kayıt işleminiz sona erecektir.

Engelli Talebeler İçin Sağlık Raporu

Doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi sebebiyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar, kayıt yaptırdığında bu raporu ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundaki talebe işleri birimlerine teslim etmekle yükümlüdür.

6. ÜNİVERSİTEYE GELEREK ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN KAYIT YERİ VE TARİHLERİ

2018-YKS ek yerleştirme neticesinde Üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adaylar listede belirtilen yer ve tarihlerde kendilerinden talep edilen evrakla birlikte kesin kayıt işlemini gerçekleştirebilirler. Liste için tıklayınız.

7. DERS KAYDI

Kesin kayıt işleminizi yaptıktan sonra, 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında talebe bilgi sistemine (https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) girerek 2018-2019 akademik yılı güz dönemi ders kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir.

Öğrenci bilgi sistemi giriş menüsünde;

Kullanıcı adı; öğrenci numaranız

Şifre ise; TC Kimlik numaranızın ilk 5 hanesi olarak belirlenmiştir.

8. YABANCI DİL HAZIRLIK

Hazırlık sınıfları (Bozkurt Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı hariç) Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Külliyesi’nde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde açılmaktadır. Bozkurt Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı hazırlık sınıfı talebeleri hazırlık eğitimlerini Bozkurt Meslek Yüksekokulu’nda almaktadır.

 • 2018-YKS ek yerleştirme kılavuzunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlara yeni kayıt yaptıran talebeler 1 yıl süre ile isteğe bağlı İngilizce hazırlaık sınıfında öğrenim görebilirler.
 • Hazırlık sınıfına kayıt olabilmek için müracaat dilekçesini Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliğine teslim etmeniz yeterlidir. Dilekçe için tıklayınız.

9. İZİN/KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi sebepler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında bir dilekçe ile İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokula müracaat edebilirler.

10. MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış olduğunuz dersler varsa, muafiyet dilekçesi ve ders içerikleriyle birlikte on gün içerisinde tarihleri arasında öğrenci işleri biriminize müracaat edebilirsiniz.

ÖNEMLİ!!!

 • Süresi içerisinde şahsen kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • Kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Kesin kayıt için şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Postayla kayıt yapılmaz.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Üniversitemize ait yurt bulunmamaktadır. Yurtlarla ilgili talepleriniz için Kredi Yurtlar Kurumu (Kastamonu Müdürlüğü) ya da özel yurtlarla irtibata geçebilirsiniz.

Üniversitemiz 2018-2019 eğitim öğretim yılı akademik takvimine https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/2012-09-04-10-53-11/menu-as-ogrenciisleri-akademiktakvim-tr  web adresinden ulaşabilirsiniz.

Alt Kategoriler

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı