1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Genel Bilgiler

 

Başkanlığın amacı; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesinde yer alan görevleri yerine getirmektir.

Başkanlığımız, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesinde yer alan ve aşağıda sıralanan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

  • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumlarıyla ilgili işlemleri yapmak,
  • Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
  • Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.