Türkiye ve dünyadaki üniversiteler arasında seçkin bir yer edinmeyi hedefleyen Üniversitemiz 5467 sayılı Kanun’un 58 Sayılı Ek Maddesi ile 01 Mart 2006 tarihinde kurulmuş olup, Üniversitemiz bünyesindeki 3 Enstitü, 13 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 13 Meslek Yüksekokulu’nda öğrenimlerine devam eden talebelerin her türlü özlük işleri Başkanlığımız tarafından ifa edilmektedir.

 

Misyonu ve Vizyonu

Misyonu: Eğitim birimlerimizle işbirliği yaparak planlanan eğitim-öğretim süresince talebe ile ilgili işlemlerin düzenli ve hızlı şekilde ifa edilmesini sağlamak; talebelere, ilgili birim ve kurumlara bilgi ve evrak hizmeti sunmak.

Vizyonu: Gelişen bilgi teknolojilerini kullanarak, güvenli ve en hızlı şekilde bilgi ve evrak hizmeti sunan, öncelikli olarak talebe, öğretim elemanı ve personelin istek ve memnuniyetini ön plana çıkaran, değişim ve yeniliklere açık örnek bir birim olmak.

 

Yetki, Vazife ve Mesuliyetleri

      Başkanlığımız, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci Maddesinde yer alan ve aşağıda sıralanan vazifeleri yerine getirmekle mesuldür.

  • Öğrencilerin yeni kayıt, tasdik ve ders durumlarıyla ilgili işlemleri ifa etmek,
  •  Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini ifa etmek,
  •  Verilecek diğer benzeri vazifeleri yerine getirmek.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı