sempozyum

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş İmtihanında gösterdiğiniz başarıdan dolayı siz değerli talebelerimizi kutlar, öğrenim hayatınızda başarılarınızın devamını dileriz.

Aşağıda internet üzerinden ifa edilecek olan ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri ile ilgili bilgiler ve gerekli evrak bulunmaktadır. Aşağıda yer alan bilgiler size ön kayıt ve kesin kayıt süresince yapmanız gerekenleri ve sizden talep edilen evrakı göstermektedir. Bu yazıyı dikkatlice okuyup her adımı özenli bir şekilde yerine getirirseniz kayıt işleminiz doğru bir şekilde tamamlanmış olacaktır.

1. KAYIT İŞLEMLERİ

2018- DGS neticesinde Üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adaylar 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında şahsen gelerek kayıt yaptıracaklardır. Kayıt sürecine ait görsel için tıklayınız.                

2. ÖĞRENİM ÜCRETİ VE KATKI PAYI (İkinci öğretim talebeleri içindir, birinci öğretim talebelerinden alınmayacaktır)

 • Öğrenim ücretleri 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında Talebe Numarası ile birlikte Ziraat Bankasının Türkiye’de bulunan herhangi bir ATM’sinden yatırılabilecektir.
 • 2018-2019 yılı için belirlenen öğrenim ücreti bilgisi için tıklayınız.
 • Not: Şehit ve gazi yakınları durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ikinci öğretim talebesi olsalar dahi katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

3. ÖN KAYIT

 • “Ön Kayıt” işlemi mecburidir. Ön Kayıtın e-kayıt ile ilgisi yoktur.
 • Ön kayıt işlemi için öncelikle talebe numaranızı edinmeniz gerekmektedir. Talebe numaranızı https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx linkinden öğrenebilirsiniz.
 • Talebe numaranızı aldıktan sonra https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresi aktif hale geldiğinde ön kayıt işlemleriniz için internete bağlı bir bilgisayardan söz konusu adresten T.C. Kimlik numaranız, baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi  yazarak sisteme giriniz.
 • Bütün noksan bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basınız. Formu doldururken büyük harf kullanmaya dikkat ediniz. Böylece internetten ön kayıt işleminiz bitmiş olacaktır. “Yazdır” butonuna basıp çıktısını alarak altına tarih ve imzanızı atınız.
 • Ayrıca öncelikle ÖSYM tarafından gönderilen bilgilerinizde bir yanlışlık varsa belirleyip kesin kayıt anında görevliye bildiriniz. Eğitim hayatınız boyunca kullanmanız gereken diğer noksan bilgilerinizi doldurunuz.

4. KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER;

2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme imtihanı, tek ders imtihanı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans talebelerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2018-2019 akademik yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2018 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 05/09/2017 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

5. KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ EVRAK

21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak olan kesin kayda gelirken aşağıdaki evrakı getirerek Kayıt Bürosundaki kayıt personeline teslim ediniz.

 • Ön kayıt evrakı (imzalı)
 • Adayın mezun olduğu önlisans programına ait diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (noter tasdikli fotokopi geçerli değildir)
 • İkametgâh Beyan Formunu da doğru şekilde doldurarak altına tarih ve imzanızı atınız. Form için tıklayınız.
 • 6 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
 • DGS netice evrakı (internet çıktısı)
 • Transkript ve Ders Muhteviyatı
 • Öğrenim ücreti makbuzu (İkinci Öğretim Programlarına yerleşen adaylar) Öğrenim ücretleri üniversitemiz web sayfasında ilan edilmiş olup, ön kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine öğrenci numaranızla 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yatırabilirsiniz.

Bu evrakı teslim edip talebe evrakınızı ve talebe kimlik kartınızı aldığınızda kayıt işleminiz sona erecektir.

Engelli Talebeler İçin Sağlık Raporu

Doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi sebebiyle toplumsal hayata uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, iyileştirme, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için E-Kayıt ile kayıt işlemi ifa edilmiş olsa dahi talebe üniversiteye geldiğinde bu raporu ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundaki talebe işleri birimlerine teslim etmekle mesuldür.

6. KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN KAYIT YERİ VE TARİHLERİ

2018 DGS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adaylar listede belirtilen yer ve tarihlerde kendilerinden talep edilen evrakla birlikte kesin kayıt işlemini tamamlayabilirler. Liste için tıklayınız.

7. DERS KAYDI

Kesin kayıt işleminizi tamamladıktan sonra, 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında talebe bilgi sistemine (https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) girerek 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi ders kaydınızı ifa etmeniz gerekmektedir.

Öğrenci bilgi sistemi giriş menüsünde;

Kullanıcı adı; öğrenci numaranız

Şifre ise; TC Kimlik numaranızın ilk 5 hanesi olarak belirlenmiştir.

8. YABANCI DİL HAZIRLIK

Hazırlık sınıfları Kastamonu Üniversitesi Merkez Külliyesi’nde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde açılmaktadır.

 • 2018-YKS Kılavuzunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlara yeni kayıt işlemini ifa eden talebeler (Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu) 1 yıl süreyle İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görebilirler.
 • Hazırlık sınıfına kayıt olabilmek için müracaat dilekçesini Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliğine teslim etmeniz yeterlidir. Dilekçe için tıklayınız.

9. İZİN/KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi sebepler ile devam etmek istemeyen talebelerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında bir dilekçe ile İlgili Fakülte/Yüksekokula müracaat edebilirler.

10. MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış olduğunuz dersler varsa, muafiyet dilekçesi ve ders muhteviyatı ile birlikte 03 Ekim 2018 tarihine kadar İlgili Fakülte/Yüksekokulun talebe işleri birimine müracaat edebilirsiniz.

ÖNEMLİ!!!

 • Süresi içerisinde şahsen kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • Kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Kesin kayıt için şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Postayla kayıt işlemi ifa edilmez..
 • Kayıt süreleri içinde bu işlemleri yapıp evrakını teslim etmeyenlerin kayıtları geçersiz sayılacaktır.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri tatbik etmeye yetkilidir.
 • Üniversitemize ait yurt bulunmamaktadır. Yurtlarla ilgili talepleriniz için Kredi Yurtlar Kurumu (Kastamonu Müdürlüğü) ya da özel yurtlarla irtibata geçebilirsiniz.

Üniversitemiz 2018-2019 eğitim öğretim yılı akademik takvimine https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ogrenci-isleri/akademik-takvim web adresinden ulaşabilirsiniz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı