1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Genel Bilgiler

 

Merkezin Temel Misyonu

  • Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda her türlü araştırma ve benzer konularda, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve işbirliği yapar.
  • Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde iktisadi sorunlara yönelik araştırma ve uygulamalar yapar, bunları organize eder ve öneriler getirir.
  • İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda araştırmalar yapar. Bu araştırma sonuçlarını raporlar ve periyodik yayınlar ile paylaşır.
  • Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlar.
  • Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde firmaların organizasyon, yönetim ve diğer sorunlarına ışık tutup çözüm getirebilecek araştırmalar yapar.
  • İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda çalışmalar yürüten çeşitli kurum ve kuruluşlara imkânları doğrultusunda destek sağlar ve danışmanlık hizmetleri verir.

 

Merkezin Vizyonu

  • Lisansüstü eğitimi verecek alt yapı kurmak ve bilimsel araştırmalar yapmak
  • Uluslararası düzeyde ekonomiye yön verecek, reel sektöre vizyon katacak yenilikçi çalışmalara imza atmak

İslâm Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.