Başkan

Prof. Dr. Erol AKKUZU
Üye Dr. Öğr. Üyesi Zafer SANCAK
Üye Doç. Dr. Serkan DİLEK
Üye Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ekrem MUTLU

Kasüsem