Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

Dr. Öğr. Üyesi  Eray AKTEPE

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK

Doç. Dr. Ekrem MUTLU

Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ŞENKasüsem