Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal ÇAKIR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Faruk DAYI
Üye Öğr. Gör. Mehmet BOLLUK
Üye Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ekrem MUTLU

Kasüsem