Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal ÇAKIR
Üye Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK
Üye Doç.Dr. Ekrem MUTLU
Üye Öğr. Gör. Mehmet BOLLUK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Faruk DAYI
 

Kasüsem