Verilen eğitim hizmetleri ile toplumun yaşam kalitesini yükseltmek,

Kişileri topluma faydalı bir birey haline getirmek,

Bireyin gelişmesine ve toplumun kalkınmasına katkı sağlamak,

Toplumda belirlenen ihtiyaçlara göre eğitim vermek,

Sürekli öğrenme ve gelişmeyi ilke haline getirmek,

Yaşam boyu eğitimi herkes için ulaşılabilir kılmak,

Bilgi toplumunun gereklerini yerine getiren yenilikçi ve evrensel düzeyde tanınmış eğitim programları vermektir.

Kasüsem