1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Tarihçe

Merkezimiz, 2008 yılında, Kastamonu Üniversitesinin ön lisans , lisans ve yükseklisans öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve bu yolla Üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına hizmet vermek üzere kurulmuştur.

Merkezimizin yönetmeliği 05 Ağustos tarih ve 26958 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kasüsem

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.