Yetişkinlere, eğitim ihtiyaçlarına yönelik yaşam boyu öğrenme fırsatları vermek, onları topluma faydalı bir birey haline getirmektir. Bilgi toplumunun gereklerini yerine getirmek üzere sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimlerimizle, herkesin ulaşabileceği yaşam boyu eğitim programları düzenleyerek; öncelikle bulunduğumuz bölgede, uzun vadede ise ulusal ve uluslararası eğitim sahnesinde etkin, saygın bir aktör olarak yer almaktır. Sürekli eğitimler ile üstün kalitede rekabetçi programlar sunmaktır.

Eğitim araştırma ve uygulama programlarının hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesinde sürekli analizler yaparak hizmet kalitesini arttırmaktır. Bilgiyi ve bilimi toplum yararına sunmanın en etkin süreçlerini geliştirmektir.Programlarımızda yer alan katılımcıların eğitim-öğretim gereksinimlerini karşılamak ve yeni ufuklar açmaktır. Sonuçta rakiplerinden farklı ve önde olmayı başarabilen bir merkez olmaktır.

Kasüsem