1. Satınalma İşlemleri-1

2. Satınalma İşlemleri-2

3. Satınalma İşlemleri-3

4. Memur Maaş İşlemleri

5. İşçi Maaş İşlemleri

6. Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri

7. Emekli Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri

8. Yuriçi-Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri

9. Fatura Ödemeleri İşlemleri

10. Şehir İçi Araç Görevlendirme

11. Şehir Dışı Araç Görevlendirme

12. Taşınır İşlemleri

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı