1. Yangın Söndürme Sistemleri
 2. Sivil Savunma Planı
 3. Araç Vergi, Muayene ve Sigorta İşlemleri
 4. Devir İşlemleri
 5. Doğrudan Temin 1
 6. Doğrudan Temin 2
 7. Emekli Sürekli Görev Yolluğu
 8. Fatura Ödemeleri
 9. Görevlendirme Giderleri
 10. Güvenlik Personeli Özlük İşlemlerinin Takibi
 11. Hakediş Ödemeleri
 12. Kayıttan Düşme
 13. Kira Ödemeleri
 14. Mal - Hizmet Alım İhaleleri 1
 15. Mal - Hizmet Alım İhaleleri 2
 16. Mal - Hizmet Alımı Pazarlık Usulü İhaleler
 17. Nöbet Çizelgesi
 18. Nöbet Talimatlarının Hazırlanması ve Uygulanması
 19. Şehir İçi Araç Görevlendirme
 20. Şehir Dışı Araç Görevlendirme
 21. Taşınır Mal Çıkış İşlemleri
 22. Taşınır Mal Giriş İşlemleri
 23. Yurtiçi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu
 24. Sürekli Görev Yolluğu

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı