sempozyum

 Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Kuzeykent Yerleşkesi’nin Sivil Savunma Planı, 6/3150 Karar Sayılı "Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü " ile " Sivil Savunma ile ilgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü" ve bunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan " Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu"nun 15. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT YERLEŞKESİ
SİVİL SAVUNMA PLANI 2020

Sivil Savunma Uzmanlığı