sempozyum

 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yükseköğretim Kanunu’nun 53. Maddesinde yapılan değişiklik sonrası disiplin soruşturmalarında;

1. Öğretim elemanları hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un 53. Maddesinin,

2. Memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinin,

3. Öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle çalışan personel hakkında 4857 sayılı İş Kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinin,

hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre soruşturma raporlarında;

a. Öğretim elemanları için 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesine,

b. Memurlar için 657 sayılı Kanun’un 125. Maddesine,

göre disiplin cezası önerilmesi gerektiği önemle duyurulur.

 

PERSONEL CEZA SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ

1- Ceza Soruşturması Açılmasına Gerek Olup Olmadığını Tespit İçin İncelemeci Görevlendirme Yazısı

2- İnceleme Raporu

3- Soruşturmacı Görevlendirme Yazısı (Soruşturma Emri)

4- Şüpheli Davetiye ( İfadeye Çağrı Yazısı)

5- Şüpheli İfade Tutanağı (Müdafisiz)Müdafisiz)

6- Şüpheli İfade Tutanağı ( Müdafili)

7- Tanık İfade Tutanağı

8- Şikayetçi İfade Tutanağı

9- Tebliğ Tutanağı (Memur Vasıtası Eliyle Yapılacak Tebligatlar İçin)(Memur Vasıtası Eliyle Yapılacak Tebligatlar İçin)

10-Bilirkişi Raporu Talep Yazısı

11- Soruşturma Raporu (Fezleke)

12- Soruşturma Dosyasını Teslime Dair Üst Yazı

13- Dizi Pusulası

14- Son Soruşturma (Kovuşturma) Açmaya Yetkili Kurul Kararı

15- Yetkili Kurul Kararı Bildirim Yazısı

 

PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ

1- Soruşturma Emri (Görevlendirme Yazısı)

2- Soruşturma Hazırlık Tutanağı

3- Şikâyetçi İfade Tutanağı

4- İfadeye Çağrı Yazısı

5- İfade Tutanağı (Soruşturulan İçin)

6- İfade Tutanağı (Tanıklar İçin)

7- Disiplin ve Başarı Durumu Araştırması

8- Ek Süre Talep Yazısı

9- Ek Süre Onay ve Bildirim Yazısı

10- Tebliğ Tutanağı (Memur Vasıtasıyla Yapılacak Tebliğatlar İçin)

11- Soruşturma Raporu

12- Soruşturma Dosyası Teslimine Dair Üst Yazı

13- Dizi Pusulası

14- Savunma İsteme Yazısı

15- Kınama Cezası Yerine Alt Ceza Uygulamalı Uyarma Cezası İçin Örnek Bildirim Yazısı 

16- İndirimsiz Kınama Cezası İçin Örnek Bildirim Yazısı

17- Tekerrür Nedeniyle Artırılan Ceza İçin Örnek Tebliğ Yazısı Örnek Tebliğ Yazısı

18- Disiplin Kurulunca Verilen Alt Ceza Uygulamalı Aylıktan Kesme Cezası İçin Örnek Bildirim Yazısı

19- Doğrudan (İndirimsiz) Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası İçin Örnek Tebliğ Yazısı

 

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ

1- Soruşturma Emri

2- Müşterek Alan veya Mekanlarda Toplu Öğrenci Eylemlerine İlişkin Soruşturma Emri

3- Kopya Tutanağı

4- Kopya İşlemi Bildirim Yazısı

5- İfadeye Çağrı Yazısı

6- Hakkında Soruşturma Yapılan Öğrenci İfade Tutanağı

7- İfade Tutanağı (Tanıklar İçin)

8- Disiplin Durumu Araştırması (Yön. Md. 23)

9- Savunma İsteme Yazısı

10- Tebliğ Tutanağı (Memur Vasıtasıyla Yapılacak Tebligatlar İçin)

11- Soruşturma Raporu

12- Disiplin Amirine Dosya Teslimine Dair Üst Yazı

13- Dizi Pusulası

 

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

1- Lüzum-u Muhakeme Kararına Karşı Danıştaya İtiraz Dilekçesi

2- Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği (Personel)

3- Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği (Öğrenci)

 

 

SORUŞTURMA REHBERİ

 

 

Hukuk Müşavirliği