17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yükseköğretim Kanunu’nun 53. Maddesinde yapılan değişiklik sonrası disiplin soruşturmalarında;

1. Öğretim elemanları hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un 53. Maddesinin,

2. Memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinin,

3. Öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle çalışan personel hakkında 4857 sayılı İş Kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinin,

hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre soruşturma raporlarında;

a. Öğretim elemanları için 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesine,

b. Memurlar için 657 sayılı Kanun’un 125. Maddesine,

göre disiplin cezası önerilmesi gerektiği önemle duyurulur.

 

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI

 

BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI İSTEM YAZISI ÖRNEĞİ

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTEM YAZISI ÖRNEĞİ

İSTİNABE SURETİYLE İFADE ALINMASI İSTEM YAZISI ÖRNEĞİ

SORUŞTURMA DOSYASI DİZİ PUSULASI ÖRNEĞİ

SORUŞTURMA DOSYASI TESLİM YAZISI ÖRNEĞİ

SORUŞTURMA RAPORU ÖRNEĞİ

ŞİKAYETÇİ İFADE TUTANAĞI ÖRNEĞİ

ŞİKAYETÇİ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI ÖRNEĞİ

ŞÜPHELİ ÖĞRENCİ SİCİL ARAŞTIRMA YAZISI ÖRNEĞİ

ŞÜPHELİ SAVUNMA TUTANAĞI ÖRNEĞİ

ŞÜPHELİ SAVUNMAYA DAVET YAZISI ÖRNEĞİ

TANIK İFADE TUTANAĞI ÖRNEĞİ

TANIK İFADEYE DAVET YAZISI ÖRNEĞİ

TEBELLÜĞ TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 

PERSONEL CEZA SORUŞTURMASI

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTEM YAZISI ÖRNEĞİ

EK SÜRE İSTEM YAZISI ÖRNEĞİ

FEZLEKE ÖRNEĞİ

İSTİNABE SURETİYLE İFADE ALINMASI İSTEMİ YAZISI ÖRNEĞİ

SORUŞTURMA DOSYASI DİZİ PUSULASI ÖRNEĞİ

SORUŞTURMA DOSYASI TESLİM YAZISI ÖRNEĞİ

ŞİKAYETÇİ İFADE TUTANAĞI ÖRNEĞİ

ŞİKAYETÇİ İFADEYE DAVET YAZISI ÖRNEĞİ

ŞÜPHELİ SAVUNMA TUTANAĞI ÖRNEĞİ

ŞÜPHELİ SAVUNMAYA DAVET YAZISI ÖRNEĞİ

TANIK İFADE TUTANAĞI ÖRNEĞİ

TANIK İFADEYE DAVET YAZISI ÖRNEĞİ

TEBELLÜĞ TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 

PERSONEL DİSİPİLİN SORUŞTURMASI

 

BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI İSTEM YAZISI ÖRNEĞİ

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTEM YAZISI ÖRNEĞİ 2

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTEM YAZISI ÖRNEĞİ

EK SÜRE İSTEM YAZISI ÖRNEĞİ

İSTİNABE SURETİYLE İFADE ALINMASI İSTEM YAZISI ÖRNEĞİ

SORUŞTURMA DOSYASI DİZİ PUSULASI ÖRNEĞİ

SORUŞTURMA DOSYASI TESLİM YAZISI ÖRNEĞİ

SORUŞTURMA RAPORU ÖRNEĞİ

ŞİKAYETÇİ İFADE TUTANAĞI ÖRNEĞİ

ŞİKAYETÇİ İFADEYE DAVET YAZISI ÖRNEĞİ

ŞÜPHELİ SAVUNMA TUTANAĞI ÖRNEĞİ

ŞÜPHELİ SAVUNMAYA DAVET YAZISI ÖRNEĞİ

ŞÜPHELİ SİCİL ÖZETİ VE BELGE İSTEM YAZISI ÖRNEĞİ

TANIK İFADE TUTANAĞI ÖRNEĞİ

TANIK İFADEYE DAVET TEBELLÜĞ TUTANAĞI ÖRNEĞİ

TEBELLÜĞ TUTANAĞI ÖRNEĞİ

SORUŞTURMA REHBERİ

 

 

Hukuk Müşavirliği