yeni

17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yükseköğretim Kanunu’nun 53. Maddesinde yapılan değişiklik sonrası disiplin soruşturmalarında;

1. Öğretim elemanları hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un 53. Maddesinin,

2. Memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinin,

3. Öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle çalışan personel hakkında 4857 sayılı İş Kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinin,

hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre soruşturma raporlarında;

a. Öğretim elemanları için 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesine,

b. Memurlar için 657 sayılı Kanun’un 125. Maddesine,

göre disiplin cezası önerilmesi gerektiği önemle duyurulur.


 

Hukuk Müşavirliği