BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU ÜYELERİ

Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri  Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

 

Prof. Dr. Ergin Murat ALTUNEL (Başkan)

Prof. Dr. Oğuz ÖZÇELİK (Üye)

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK (Üye)
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Abdullah AYDIN (Üye)

Doç. Dr. Ekrem MUTLU (Üye)

Doç. Dr. Çiğdem SAKICI (Üye)

Doç. Dr. Barış Bani (Üye)

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

 

Prof. Dr. Muharrem ÇETİN (Başkan)

Prof. Dr. Yavuz DEMİREL (Üye)

Prof. Dr. Kutay OKTAY (Üye)

Prof. Dr. Tolga ULUSOY (Üye)

Prof. Dr. Selahattin KAYMAKÇI (Üye)

Prof. Dr. Eyüp AKMAN (Üye)

Doç. Dr. İbrahim YENEN (Üye) 

Etik Kurul