sempozyum

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurular, dekanlıklar ve enstitü ya da Yüksekokul müdürlükleri tarafından Etik Kurul Başvuru Formu doldurularak Rektörlük aracılıyla Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna iletilmelidir.  Üniversite dışı başvurular, resmi yazışma yoluyla doğrudan Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılmalıdır.

 İLAÇ DIŞI GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU

 

Etik Kurul