sempozyum

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

 

Başvurular, Dekanlıklar ve Enstitü ya da Yüksekokul müdürlükleri tarafından Etik Kurul Başvuru Formu doldurularak Rektörlük aracılığıyla Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna iletilmelidir.  Üniversite dışı başvurular, resmi yazışma yoluyla doğrudan Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılmalıdır.

 BAŞVURU KOŞULLARI

1- Kastamonu Üniversitesi Hayvan Deneyleri Araştırmaları için  Etik Kurulu Başkanlığına Verilmek Üzere Bir Adet Dilekçe

2- İki Adet İlgili Başvuru Formu.

3- İlgili Başvuru Formunu İçeren Bir Adet CD.

4- Deney Hayvanı Kullanma Sertifikası.

 

 

 

 

Etik Kurul