sempozyum

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler

    İntihal (Plagiarism)

     Sahtecilik (Fabrication)

     Çarpıtma (Falsification)

     Tekrar yayım (Duplication)

     Dilimleme (Salamization)

     Haksız yazarlık

     Diğer etik ihlalleri

 

  • BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuran, etik ihlali iddiası içeren başvurusunu, Yayın Etiği İhlali İddiası Başvuru Formunu doldurarak kapalı zarf içinde Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından incelenmesi talebi ile Rektörlüğe yapar. İmzasız başvurular işleme konulmaz. Başvuranın kimliği ile başvuru dilekçesi dışındaki her yazışma ve aşamada gizli tutulur. Başvuru sahipleri, başvuruları ile ilgili olarak yapılacak işlem konusunda başvurulan makam tarafından en kısa sürede bilgilendirilir. Etik Kurulu inceleme sürecinde gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalarını Rektörlük aracılığıyla yapar.

 

 

 

Etik Kurul